Gjennom selskapet Erling Johnsen AS har konsernsjef Erik J. Johnsen kjøpt 70.000 aksjer til en snittpris på 6,1998 kr. Dette tilsvarer aksjer for 433.986 kr. Etter transaksjonen eier nå Johnsen 2.080.000 aksjer i selskapet, noe som tilsvarer en eierandel på ca. 0,5 prosent.