Hegnar: – Det er sensasjonelt

Hvordan vil nattens valgtriller påvirke aksjemarked, oljepris, valuta, makropolitikk og renter?

I dagens valgspesial kommenterer Trygve Hegnar, Stein Ove Haugen og Eline Hvamstad de foreløpige valgresultatene i USA. Det er fortsatt usikkert om det blir Donald Trump som blir gjenvalgt eller Joe Biden som blir USAs nye president, men allerede nå kan man se en rekke utslag. Vi har med oss investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, analysesjef i Sparebank 1 Markets, Pål Ringholm, sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie – i tillegg til forvalter i Dovre Forvaltning, Stig Myrseth. Råvaresjef i SEB, Bjarne Schieldrop ser nærmere på oljepris, mens valutastrateg i DNB Markets, Magne Østnor kommenterer krone og dollarkurs. Politisk analyse ved Sigbjørn Aanes i First House, samt hva valgresultatet vil bety for klimapolitikk fremover ved Thina Saltvedt, analysjef for bærekraftig finans i Nordea.
Børs

Trygve Hegnar, Stein Ove Haugen og Eline Hvamstad gir deg et innblikk i hvordan det foreløpige og endelige utfallet av presidentvalget i USA vil påvirke aksjemarked, makroøkonomi, oljepris, valuta, renter og bærekraft. 

De har med seg en rekke kjente kommentatorer. 

Blant annet vil investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss kommentere hva de foreløpige resultatene betyr for aksjemarkedet. 

Forvalter Stig Myrseth ser nærmere på konkrete muligheter i lys av nattens begivenheter. 

Analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets og Christian Lie i Danske Bank tar for seg det makroøkonomiske bildet, mens råvaresjef i SEB Bjarne Schieldrop og valutastrateg i DNB Markets, Magne Østnor, kommenterer oljepris og valuta. 

Rådgiver og partner i First House, Sigbjørn Aanes, gir en politisk analyse av det som foregår i USA akkurat nå. 

I tillegg kommenterer analytiker innenfor bærekraftig finans i Nordea, Thina Saltvedt, hvordan resultatet vil forme klimapolitikken fremover.