Kan gå mot ny konkursbølge i Europa

EU risikerer å gå inn i en ny resesjon på grunn av den andre bølgen av coronaviruset. Det kan føre til nye konkurser og oppsigelser. 

Børs

Flere europeiske land har nå måttet ty til en ny nedstengning, noe som skaper frykt for innhentingen i den europeiske økonomien.

-Når vi ser på gårsdagens tall fra Europakommisjonen, ser vi en større sammentrekning enn det vi forventet i sommer, sier Bloomberg-reporter Maria Tadeo.

Etter en rekordstor vekst i BNP i tredje kvartal, risikerer nå EU å gå inn i en ny resesjon på grunn av den andre bølgen av coronaviruset.

EUs brutto nasjonalprodukt suste opp 12,1% mellom juli og september, ifølge CNN.

Men nå som Europa igjen er episenteret for coronaviruset, tyder alt på at innhentingen i tredje kvartal ikke var stor nok.

-Det er bekymring for en «double dip»-resesjon i Europa, sier Tadeo.

Hun peker på at med utvidede nedstengelser som kan vare mot jul, om ikke lenger, kan et gjenoppretningsfond fra Den europeiske sentralbank i 2021 være redningen. 

Nasjonale myndigheter må fortsette å bruke penger. 

Problemet er at ikke alle land har den samme formuen de kan bruke på å redde egen økonomi, dermed risikerer mange land en ny bølge av oppsigelser og konkurser. 

Se mer i videoen over.