Aksjestrateg peker på tre triggere for videre oppgang

Paul Harper tror enighet om støttepakke i USA kan få fart i de sykliske aksjene. Det vil være positivt for Oslo Børs, mener strategen. 

MODERAT UNDERVEKT: Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets mener prisingen i aksjemarkedet er relativt høy nå. Siste publiserte markedssyn fra meglerhuset var «moderat undervekt».  Foto: Ivan Kverme
Børs

De seneste ukene har positive vaksinenyheter gitt investorene håp om at normaliseringen av aktiviteten i økonomien kan komme raskere enn tidligere antatt. Det har gitt børsene et realt løft og hovedindeksen på Oslo Børs er igjen over 900 poeng. 

Tre triggere

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets mener prisingen i aksjemarkedet er relativ høy nå, men peker likevel på tre triggere som kan bidra til videre børsoppgang.

– Først og fremst er det viktig at landene får raskt kontroll på smitteutviklingen. Enighet om en støttepakke fra myndighetene i USA og økte kvantitative lettelser fra Federal Reserve er også viktige faktorer som kan bidra til videre børsoppgang, sier Harper.

Harper mener mangelen på enighet blant politikerne i USA legger mer press på Fed. 

– Det blir interessant å se om Fed bestemmer seg for å trappe opp de kvantitative lettelsene på møtet i desember. Fed kan argumentere for at mangelen på en støttepakke gjør det nødvendig å trappe opp sine egne stimulanser for å holde liv i veksten, sier Harper.

Viktigst med støttepakke

Harper mener det er viktigere for aksjemarkedet å få på plass en støttepakke, enn at Fed øker de kvantitative lettelsene. 

– Det å ha penger i lommen er det som gjelder for å få vekst i økonomien, mens kvantitative lettelser handler i større grad om å holde rentene lave slik at det er lett for bedriftene å få finansiering, sier Harper. 

Aksjestrategen peker på at spreadene i høyrentemarkedet er på lave nivåer igjen, og at finansiering til bedriftene ikke er et stort problem nå.

– Det er et mye større problem hvis mange amerikanere blir arbeidsledige. Det vil føre til svakere etterspørsel. Så det viktigste for aksjemarkedet nå er at amerikanske politikerne blir enige om en støttepakke, sier Harper.

Mer positiv til sykliske aksjer

På Oslo Børs er energi, bank og råvarer store sektorer. Dette er sektorer som er avhengig av vekst i den globale økonomien.  

– Enighet om en ny støttepakke er viktig for å opprettholde veksten i amerikansk økonomi, og har man vekst i amerikansk økonomi er dette positivt for den globale økonomien og etterspørselen etter råvarer. Får man høyere etterspørsel etter olje og mer tro på veksten i økonomien, trekker det rentene litt opp, noe som kan bidra til å hjelpe banksektoren, sier Harper.

Aksjestrategen er mer positiv til de sykliske sektorene.

– Jeg mener det er størst oppside i de sykliske sektorene. Disse har vært svake i flere år, og det er lettere å se for seg en multippelekspansjon der enn i teknologisektoren der multiplene er ganske høye nå, sier han.

STØRRE OPPSIDE I SYKLISKE AKSJER: Aksjestrateg Paul Harper ser større oppside i sykliske aksjer. Foto: NTB

Får man denne oppsvingen er det naturlig å tenke at de sykliske sektorene kommer best ut av det, mener Harper, men han utelukker ingenting.

– Alternativt, dersom det ikke kommer en støttepakke fra amerikanske myndigheter, og det blir en ny resesjon, så er ikke dette gunstig for de sykliske aksjene. Hvordan man skal posisjonere seg er selvfølgelig avhengig av utviklingen i økonomien generelt, men jeg mener sannsynligheten trekker mer i retning av at man skal være i sykliske verdiaksjer fremover, sier Harper.

Fed-støtte begrenser nedsiden

– Hadde du investert i aksjemarkedet nå?

– Den største utfordringen er at prisingen er relativ høy nå, og spesielt hvis man ser tilbake til hvordan prisingen pleier å være i starten av en konjunktursyklus. Historisk pleier man å begynne en syklus med mye lavere multipler enn det vi ser i dag, sier Harper og fortsetter:

– Får man noen negative overraskelser er fallhøyden forholdsvis stor, men det har vist seg at Fed stiller opp, så det setter en viss begrensning på nedsiden, sier strategen.

Siste oppdaterte markedssyn fra DNB Markets er «moderat undervekt», og med relativt høy prising mener Harper det blir viktigere å plukke enkeltaksjer.

Større oppside på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs er fortsatt under nivået fra høsten 2018 og Harper mener det er større oppside på Oslo Børs i forhold til andre børser. 

– Avkastningen på Oslo Børs har vært relativt svak i to år nå. Vi kan få en situasjon der globale aksjer ikke nødvendigvis går så veldig bra, men dersom det blir en sektorrotasjon fra vekst til verdi, kan Oslo Børs relativt sett gjøre det bedre i et slikt scenario, sier Harper.

– Så du ville heller investert i et norsk indeksfond enn i et globalt?

– Jeg mener det er større oppsidepotensial på Oslo Børs, men skulle man få et tilbakeslag er definitivt ikke Oslo Børs noe sted å gjemme seg heller. Så jeg mener man skal være forholdsvis diversifisert, sier Harper.

paul harper
dnb markets
aksjemarkedet
Nyheter
Finans
Børs