Gifter seg med Surnadal Sparebank

SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank slår seg sammen, og skifter navn til Sparebank 1 Nordmøre.

SKAL VOKSE SAMMEN: Adm. direktør Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest slår seg sammen med Surnadal Sparebank. Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Tirsdag kveld sendte SpareBank 1 Nordvest ut en børsmelding hvor det fremkommer at det skal slå seg sammen med Surnadal Sparebank. 

Det kommer etter at bankene varslet en mulig sammenslåing den 28. august i år. På generalforsamlingene i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank i dag ble det bestemt at virksomheten i Surnadal Sparebank overdras til SpareBank 1 Nordvest, som samtidig endrer navn til SpareBank 1 Nordmøre.

Bankene vil nå søke om de nødvendige offentlige tillatelser. Det tas sikte på gjennomføring av fusjonen omkring 1. mai 2021.

SpareBank 1 Nordvest vil som delvis vederlag for den bankvirksomheten som overtas, utstede egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank som etableres samtidig med at sammenslåingen gjennomføres og til eksisterende egenkapitalbeviseiere i Surnadal Sparebank.

Den resterende delen av grunnfondskapitalen i Surnadal Sparebank slås sammen med grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest vil også konvertere deler av grunnfondskapitalen til eierandelskapital og utstede egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Nordvest som opprettes i forbindelse med sammenslåingen.

Nyheter
Børs
Bank