Pengerush til Purus

Hexagon Purus trengte bare noen få timer på å hente 750 millioner kroner helt øverst i intervallet. Emisjonen ble mange, mange ganger overtegnet, ifølge selskapet.

MER HYDROGEN: Konsernsjef Morten Holum i Hexagon Purus blir snart et nytt hydrogenselskap på Oslo Børs. Etter planen skal det skje mandag 14. desember. Foto: Iván Kverme
Børs

Investorene på Oslo Børs har denne høsten kastet seg over hydrogenselskapene på Oslo Børs. Flaggskipet Nel har fortsatt himmelferden, mens nykommer Everfuel har steget nesten 200 prosent i verdi den seneste måneden.

Det var derfor ingen overraskelse at det også gikk greit for Hexagon Purus å hente 750 millioner kroner i forbindelse med at selskapet skal skille lag med Hexagon og noteres på Euronext Growth.

– Emisjonen ble flere ganger overtegnet, og da mener jeg flere ganger, sier konsernsjef Morten Holum, som etter planen skal ringe inn selskapet på Oslo Børs mandag 14. desember.

Tilretteleggerne Carnegie og SEB hadde på forhånd verdsatt det nye hydrogenselskapet til mellom 5 og 5,5 milliarder kroner, noe som tilsvarte et kursintervall på 24,80 til 27,30 kroner. Emisjonen ble satt helt øverst i dette intervallet.

– Det er en veldig stor interesse for selskaper som kan bidra til det grønne skiftet. Det merket også vi i vår emisjon, som ble fulltegnet i løpet av et par timer, sier Holum.

Lang erfaring

Den enorme interessen og kraftige kursoppgangen i grønne aksjer har fått flere forvaltere til å rope varsko. Én av dem er investeringsdirektør Robert Næss i Nordea:

«Det som plager meg er at det er mange ferske selskaper som bare har en plan om å gjøre noe. Planen kan være god, men i det virkelig liv er det et stykke fra en plan til et selskap som tjener penger. Jeg synes det er mange selskaper som har en god plan, men mye kan gå feil før det blir pengemaskin, og det bør det bli for å forsvare aksjekursene,» sa han til Finansavisen nylig.

Hexagon Purus, som først og fremst produserer komposittanker til hydrogendrevne biler, lastebiler, busser og tog, har i dag salgsinntekter på rundt 200 millioner kroner. I løpet av årets ni første måneder leverte selskapet et underskudd på 156 millioner kroner

– Vi er ikke et oppstartselskap, sier Holum, før han utdyper:

– Vår virksomhet går helt tilbake til romfartsprogrammer på 1960-tallet, da Hexagon begynte å jobbe med høytrykkstanker av kompositt. Det er ikke noe triviell teknologi, men krever masse kompetanse og videreutvikling.

– Når disse komposittankene skal ligge under baksetet i en personbil, er det null rom for feil. Dette er derfor en viktig teknologi for å ta i bruk hydrogen i transportsektoren.

Bak i løypa

Hexagon Purus har tidligere kommunisert at salgsinntektene vil vokse til et sted mellom 4 og 5 milliarder kroner i 2025. Selskapets hovedsatsing er rettet inn mot tungtransport, siden hydrogen er best egnet i dette segmentet, ifølge Holum.

– Personbilenes batteriløsninger har lang nok rekkevidde til å dekke de flestes behov. Innen tungtransport er imidlertid ikke batteriløsningene gode nok, sier han.

– Hydrogenløsningene ligger foreløpig litt bak i løypa. Men alle de store OEM-ene jobber nå med sine programmer, og vi samarbeider tett med flere av dem. Det tar imidlertid noen år før de kommer i masseproduksjon.

Voldsomt engasjement

Selv om Hexagon Purus ser for seg en mangedobling av inntektene frem til 2025, er Purus-sjefen klar på at det er i andre halvdel av dette årtiet at veksten for alvor vil ta av.

– Vi ser nå et voldsomt engasjement for å få til det grønne skiftet. Kundene krever at selskapene skal tenke på miljøet, velgerne krever det samme av politikerne, og i kapitalmarkedet er sentimentet også veldig sterkt. Jeg er derfor nå langt mer trygg på at våre nullutslippsløsninger blir en suksess enn jeg var for to år siden, sier Holum.

Han innrømmer at hydrogenløsningene i dag er for dyre, men at hele industrien vil følge i fotsporene til solindustrien.

– Nå er vi i første rekke opptatt av å skalere opp, og ikke av kostnadskutt. Men de neste ti årene må hele verdikjeden halvere kostnaden, og det tror jeg vi vil klare når volumene øker, sier Holum.