Hexagon Purus har søkt om opptak til handel på Euronext Growth. Oslo Børs har valgt å ta aksjene i selskapet til handel. Det ventes at første handelsdag blir kommende mandag, 14. desember.