– Aksjemarkedet er trolig det beste stedet å være

Investeringsdirektør Hans Kristian Hals tror coronavaksinene vil bidra til ytterligere børsoppgang i 2021. Energi- og oppdrettssektoren er særlig spennende.

TJENER PÅ GJENÅPNING: Laksesektoren er blant SEBs favoritter for 2021. Bildet er fra et oppdrettsanlegg nær Murmansk. Foto: Bloomberg
Børs

– Børsene har gått veldig mye siden bunnen i slutten av mars i fjor, men de kan godt stige enda mer, sier SEBs investeringsdirektør, Hans Kristian Hals.

– Vi har hatt en reprising i bank- og finanssektoren, mens blant annet oppdrettsaksjene henger litt etter.

Positivt for verdiaksjer

Investeringsdirektøren opplyser at SEB har økt aksjeandelen i sin modellportefølje gjennom 2020.

– Aksjemarkedet er trolig det beste stedet å være i år, så lenge rentene fortsetter å være lave, forklarer han.

– Imidlertid skal man ikke bare eie de største amerikanske IT-aksjene; man bør være bredere diversifisert.

Anbefalingen skyldes delvis at de nye coronavaksinene ventes å fungere bra og bidra til økonomisk innhenting.

Dette vil i sin tur medvirke til gradvis høyere lange renter, noe som typisk er positivt for såkalte «verdiaksjer».

– Sektorene energi, materialer, bank og finans, der pris/bok- og p/e-multiplene typisk er lave, kan komme sterkt tilbake, utdyper Hals.

– Vi så et stort skifte i november, da disse sektorene og SMB-aksjer steg kraftig, for deretter å konsolidere relativt til vekstsektorer – og i de seneste dagene har de steget igjen.

Ser høyere oljepriser

I SEBs hovedscenario vil også oljeprisen få et løft.

– Energisektoren blir spennende, men fortsatt er det kanskje litt tidlig å gå tungt inn der, kommenterer Hals.

– Man må skille klinten fra hveten, noe som i oljeservicesegmentet innebærer at man satser på selskaper med en god balanse og er forsiktig med de høyt belånte.

Hals påpeker at sistnevntes aksjonærer kan rammes av kraftig utvanning, dersom selskapet må restrukturere.

– I tillegg sliter enkelte segmenter, som rigg og supply, med for mye tilbud, fortsetter Hals.

– Her må det konsolideres og skrapes, og trolig må bankene ta ytterligere grep.

FORVENTER HØYERE OLJEPRISER: Investeringsdirektør Hans Kristian Hals i SEB. Foto: Eivind Yggeseth
Man må skille klinten fra hveten...
Hans Kristian Hals, SEB

ESG-temaet vedvarer

Store, solide oljeselskaper er derimot relativt godt posisjonert, ifølge Hals.

– Et pluss er at de gradvis satser mer på grønn produksjon, godt hjulpet av investorer som har veldig fokus på dette, tilføyer han.

– ESG-temaet vil vedvare i 2021, og selskaper som ennå ikke har tilpasset seg vil presses til å gjøre det.

For øvrig har SEB senket sin eksponering mot høyrenteobligasjoner fra «overvekt» til «nøytral».

– Kredittpåslagenes dramatiske fall bidro veldig positivt i våre porteføljer i 2020, sier han.

– Nå er nivåene så lave at den gjenværende oppsiden er begrenset, så vi tar risiko på aksjer i stedet.

Hals anbefaler dessuten en noe kortere durasjon i renteporteføljen, ettersom disse i mindre grad vil rammes i et scenario med høyere lange renter.

Anbefalinger

Aksjer generelt

Verdiaksjer

ESG-aksjer

Store, solide oljeselskaper

Laksesektoren