Kapitalforvalteren Consensus Asset Management har solgt 340.000 aksjer i Carasent  , noe som har sendt eierandelen til 4,6 prosent – under flaggegrensen på 5,0 prosent.

Hittil i år har aksjen hoppet 227,4 prosent, mens den er ned 16,2 prosent hittil i år.