Styremedlem Ketil Fjerdingen har gjennom Langøya Invest AS kjøpt 7.000 aksjer til en gjennomsnittspris på 75,54 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en handel på 528.780 kroner.

Etter transaksjonen sitter Fjerdingen på 1,35 millioner aksjer til en verdi av 101,72 millioner kroner.