Han skal lede Storebrands bærekraftige investeringer

Storebrand har ansatt Kamil Zabielski som leder for bærekraftige investeringer.

ANSETTER: Kamil Zabielski blir ny leder for Storebrands bærekraftige investeringer 1. februar. Foto: Lise Eide Risanger/Storebrand
Børs

– Vi er svært fornøyde med å få Kamil med på laget. Han har med seg verdifull erfaring innen bærekraftige investeringer og ESG når han kommer inn som ny leder for teamet, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, ifølge en pressemelding.

Han viser til at Kamil Zabielskis internasjonale erfaringer vil komme til sin rett når Storebrand fortsetter å styrke posisjonen utenfor hjemmemarkedene i Norge og Sverige.

Zabielski kommer fra tilsvarende stilling i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), og blir ny leder for Storebrands bærekraftige investeringer 1. februar.

Ser frem til å ta fatt

De siste 10 årene har Zabielski jobbet i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt), både som spesialist innen menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger, og de siste fem årene som leder av bærekraftsteamet. 

Han har også erfaring fra Etikkrådet i Statens Pensjonsfond Utland.

– Storebrand har gjennom årene etablert seg som en nordisk leder innen bærekraftige investeringer og er i posisjon til å vokse ytterligere. Teamet jeg blir en del av er svært kompetent og erfarent, så jeg ser frem til å komme i gang, sier Zabielski.

Han mener arbeidet med bærekraft utvilsomt er mer relevant enn noen gang.

– Interessen for bærekraftige investeringer øker både blant privatpersoner og profesjonelle investorer, samt regulatorer og selskapene selv. I tillegg til solid kunnskap om bærekraft, krever dette kontinuerlig innovasjon og nytenkning, sier Zabielski.

Han er kanadisk statsborger og har utdannelse innen både internasjonal rett og menneskerettigheter fra det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo.

Langsiktig verdiskapning

For Storebrand handler bærekraftige investeringer om langsiktig verdiskaping som hensyntar flere interessenter.

– Det handler om god, aktiv eierskapsutøvelse på egen hånd og i samarbeid med andre investorer og myndigheter nasjonalt og internasjonalt. Storebrand har mer enn 25 års erfaring på dette området. Vår policy for bærekraftige investeringer gjelder alle våre investeringer og selskaper, poengterer Saugestad.