– Aksjen er altfor billig

Storaksjonær Arne Fredly hyller Pareto Bank og kaller det en regulatorisk arbitrasje. Han mener en utenlandsk IRB-bank burde være villig til å betale 65 kroner pr. aksje.

STOR FORSKJELL: Arne Fredly hevder at en utenlandsk IRB-bank burde greie å få en egenkapitalavkastning på 35 prosent på Pareto Banks portefølje. I fjerde kvartal var avkastningen på egenkapitalen snaut 15 prosent. Foto: Iván Kverme
Børs

Det er få norske investorer som er mer glad i bank enn Arne Fredly, og han er nest største aksjonær i nisjebanken Pareto Bank, som hovedsakelig driver med eiendomsprosjekter.

Torsdag i forrige uke la banken frem knallsterke fjerdekvartalstall og det beste årsresultatet noensinne. Pareto Bank skuffet inn et overskudd før skatt på 165,2 millioner kroner, hvilket resulterte i en egenkapitalavkastning på 14,8 prosent.

– Jeg er godt fornøyd med tallene og synes Pareto Bank drives veldig godt med en lav kostnadsgrad. De har mange dyktige medarbeidere og banken har greid å bygge opp et håndverk ingen andre kan matche, sier Arne Fredly.

Forskjellsbehandling

Men alt er ikke rosenrødt for Pareto Bank, som rammes hardt av de nye vektingsreglene. Før jul presiserte Finanstilsynet i et rundskriv at lån til kunder som utvikler eiendom med intensjon om videresalg skal tilordnes en risikovekt på 150 prosent, i motsetning til vanlige foretakslån som normalt har en risikovekst på 100 prosent.

Konsekvensen er at standardmetodebankene må sette av mer egenkapital til eiendomsporteføljen, hvilket fører til lavere kapitaldekning og egenkapitalavkastning.

– Jeg har hørt at IRB-bankene kan få vekting ned mot kanskje mellom 30 og 50 prosent, siden de får lagt inn solgte boliger som sikkerhet i sine egne modeller. Forbrukslånsbankene har til sammenligning en risikovekt på 75 prosent, selv med ikke ubetydelige tap og høyt mislighold. Pareto Bank har null tap og null mislighold på nybyggingsprosjekter, noe som viser at dette regelverket er helt koko, sier Fredly.

Under Finansavisens julepodcast uttalte investoren at han vil selge banken til en av de store internasjonale IRB-bankene. Dette budskapet gjentar han nå.

– Pareto Bank gir en regulatorisk arbitrasje. Hvis en utenlandsk IRB-bank som for eksempel Swedbank kjøper Pareto Bank vil de kunne greie en egenkapitalavkastning på 35 prosent. En norsk storbank vil kunne få kanskje over 25 prosents avkastning på egenkapitalen, sier Fredly.

Pareto Bank gir en regulatorisk arbitrasje
Arne Fredly

– Billig

Onsdag ble Pareto Bank-aksjen omsatt for 42,90 kroner, etter en flat utvikling. Det seneste året har kursen falt nesten 2 prosent.

– Den bokførte egenkapitalen var på 48 kroner pr. aksje ved årsskiftet. Aksjen er altfor billig og en utenlandsk IRB-bank burde lett kunne betale over 65 kroner pr. aksje, sier Fredly.

– Har du planer om å innta styreplass?

– Nei, ikke foreløpig. Jeg har en løpende dialog med rundt 40-50 prosent av aksjonærbasen og alle er veldig enig i tankesettet. Det er ikke noe krise hvis Pareto Bank fortsetter som selvstendig bank siden de er godt drevet. Men mitt forslag vil skape mye større verdi både for kundene, de ansatte og selvfølgelig oss aksjonærer, sier han.

Uenig med Tilsynet

Dersom markedsrisikoen er lukket inn gjennom bindende forhåndssalg, anser Pareto Bank det som vanlig foretakseksponering, hvilket gir en risikovekt på 100 prosent.

Dette går i mot Finanstilsynet presisering, som innebærer i praksis at all finansiering av eiendomsutvikling skal klassifiseres som spekulativ.

– Pareto Banks tolkning er opplagt fornuftig ut i fra et risikoperspektiv. Det er dessuten mer i tråd med et nytt internasjonalt regelverk som høyst sannsynlig vil gjelde fra 2023, sier Fredly.

– Tror du Finanstilsynet kan finne på å myke opp vektingsregelen?

– Morten Baltzersen i Finanstilsynet var nylig ute å sa at det ikke var aktuelt, men det kan hende at departementet ser et større bilde, mer i tråd med politiske føringer. Vektingsregelen på 100 prosent er jo allerede tøff, så det var allerede en regulatorisk arbitrasje før innstrammingen, sier investoren.