Maersk Drilling inngår milliardavtale

Maersk Drilling har mottatt et tildelingsbrev fra Tullow Ghana. Kontrakten har en verdi på nesten 3,2 milliarder kroner.

BETINGET TILDELING: Maersk Drillings boreskip Maersk Venturer er tildelt en kontrakt på om lag 370 millioner dollar. Foto: Maersk Drilling
Børs

Maersk Drilling har mottatt et betinget tildelingsbrev fra Tullow Ghana for en kontrakt for ultradypvannsboreskipet Maersk Venturer og tilleggstjenester for utvikling av feltene TEN og Jubilee Offshore i Ghana, ifølge TDN Direkt.

Kontrakten er betinget av at visse regulatoriske vilkår er oppfylt.

Kontraktens varighet vil være rundt fire år, og forventet oppstart er 2. kvartal 2021. Verdien av kontrakten er på 370 millioner dollar, tilsvarende 3,18 milliarder kroner.

Kontrakten har en progressiv dagsratestruktur for hele kontraktens varighet. Etter den innledende perioden på 18 måneder har kontrakten imidlertid en mulighet for å skifte til en markedsbasert dagratestruktur, opplyses det.