Seniorøkonom: Dette er i hvert fall en reell bekymring for Oslo

Utfordringene med systematisk for treg boligbygging, må ikke underslås, ifølge Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Makroøkonom Marius Nyborg Hov i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram Foto: Are Haram
Børs

Handelsbanken Capital Markets traff blink i sine spådommer for boligprisene i januar. Boligprisene steg sesongjustert med 0,7 prosent, etter vekst på 0,8 prosent i desember.

«Kikker vi litt lenger fremover, venter både vi og Norges Bank at boligprisveksten vil begynne å dabbe av; i takt med at «renteimpulsen» tømmes stadig mer ut», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering torsdag.

Han peker på at så langt har gjennomslaget fra de lave utlånsrentene vært omtrent som man kunne forvente, og at Handelsbanken Capital Markets ikke har grunnlag for å gjøre noen nye vurderinger med det første. 

Høy prisvekst

Ifølge Gonsholt Hov vil første halvår i år trolig preges av fortsatt økt årsvekst i boligprisene, før vi ser for oss at årsveksten vil avta gjennom andre halvår. 

«Regnet som gjennomsnitt mot fjoråret vil prisveksten uansett bli høy i år. Vi tror som tidligere nevnt at boligprisene vil stige rundt 7 prosent, regnet som årsgjennomsnitt. Det er våre vurderinger at det først og fremst er renten, og dermed etterspørselen, som er den vesentlige faktoren i boligmarkedet for tiden», skriver seniorøkonomen.

Han mener travle boligkjøpere også får litt ekstra løpetrening av alle medieoppslagene om et brennhett marked. Men boligtilbudet er mer eller mindre gitt på kort sikt, mener han, og nettopp derfor fører raske endringer i etterspørselen til at også prisene stiger mye på kort tid. 

«Når det er sagt skal vi ikke underslå utfordringene med systematisk for treg boligbygging, som gjør at boligprisene vil stige unødvendig mye over tid. Dette er i hvert fall en reell bekymring for Oslo de neste årene», skriver Gonsholt Hov.

Men det er ikke hovedforklaringen på den skarpe prisveksten det siste året, ifølge seniorøkonomen.

Tallene fra Eiendom Norge viser at det gjennom 2020 ble lagt ut noen flere boliger for salg i hovedstaden enn hva vi så i 2018 og 2019. Dette har også vært situasjonen de siste tre månedene, hvor det summerte tilbudet har vært høyere enn observert i de foregående årene, påpeker Gonsholt Hov.

«For ordens skyld var også antall boliger lagt ut for salg marginalt høyere i januar i år enn i de foregående årene. Det at varelageret – som er det observerte nivået av usolgte boliger ved et bestemt måletidspunkt, har falt i løpet av det siste året, er da nettopp et uttrykk for den sterke oppgangen i etterspørselen», skriver seniorøkonomen.