London-fond selger 25 prosent av aksjene

Bybrook Capital kvitter seg med 25 prosent av beholdningen i Polarcus.

SELGER UNNA: London-fondet Bybrook Capital solgte 25 prosent av aksjene sine i Polarcus Limited. Foto: Polarcus
Børs

 

Alle fond forvaltet av Bybrook Capital reduserte beholdningen i Polarcus. Etter nedsalget av 22.893.799 aksjer eier fondet, gjennom flere ulike fond, 67.872.341 aksjer tilsvarende 13,21 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.

Les meldingen her.