Styremedlem Christoph Baldegger i Hofseth Biocare har kjøpt 70.000 aksjer til en snittpris på 9,294 pr. aksje. Dette tilsvarer aksjer for 650.580 kr.

Etter kjøpet eier Baldegger 650.000 aksjer i Hofseth Biocare, tilsvarende en eierandel på 0,18 prosent.