Folketrygdfondet vil inn på Euronext Growth

Folketrygdfondet vil utvide mandatet sitt, slik at fondet også kan investere på Euronext Growth Oslo.

VIL TIDLIGERE INN: Kjetil Houg, adm. direktør i Folketrygdfondet. Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven
Børs

I et brev sendt til Finansdepartementet foreslår Folketrygdfondet å utvide adgangen til hvilke typer selskaper fondet kan investere i. I dag er fondet begrenset til å investere i børsnoterte selskaper eller selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om børsnotering. Regjeringen har tidligere gitt uttrykk for at denne adgangen kan utvides noe, og det er det Folketrygdfondet nå vil. 

Tilgang i tidligere faser

Folketrygdfondet vil at mandatet deres skal utvides til også å gjelde selskaper som har søkt om notering eller er notert på en multilateral handelsfasilitet som driftes av en markedsoperatør for en regulert markedsplass – som Euronext Growth Oslo (tidligere Merkur Markets). 

– Ved å åpne for selskaper notert på multilateral handelsfasiliteter får vi bedre tilgang til selskapene i tidligere fase og når aksjene selges offentlig for første gang, skriver Folketrygdfondet i brevet. 

En annen ting Folketrygdfondet tok opp i brevet til Finansdepartementet var kravet om at eiendeler som ikke omfattes av mandatet må selges omgående.  Folketrygdfondet mener ordet «omgående» er for lite fleksibelt, og kommer i konflikt med målsetningen om å oppnå høyest mulig avkastning. Fondet foreslår derfor at det skal være fondets styre som bestemmer hvordan dette gjøres, og at at ordlyden i mandatet endres tilsvarende.