Dobbelt så mange kvinner som trader

Finske kvinner handler mer aksjer og fond enn norske.

FLERE KVINNER: Finske kvinner handler mest aksjer og fond i Norden. Norske kvinner ligger nederst på listen blant de fire nordiske landene.
Børs

Antall finske kvinner som handler aksjer og fond har doblet seg de siste to årene og utgjør nå mer enn en tredjedel av totalen, ifølge Nordnet AB, skriver Bloomberg.

Utviklingen er i tråd med Finlands mål om at landets innbyggere skal bli verdensledende på  økonomisk kunnskap. 

Ifølge Bloomberg viser ferske all fra Nordnet at 36 prosent av Nordnets kunder i Finland er kvinner, etterfulgt av Sverige og Danmark der kvinneandelen ligger på henholdsvis 33 og 28 prosent.

Norge er det nordiske landet der Nordnet har færrest kvinnelige kunder, med en andel på kun 20 prosent av totalen.