Styremedlem øker i Goodtech

Styremedlem Åge Westbø har kjøpt 66.864 aksjer i Goodtech.

Børs

Styremedlem Åge Westbø har gjennom sitt heleide selskap Westhawk kjøpt 66.864 aksjer i Goodtech til kurs kr 11,16, ifølge en melding.  

Westbø la dermed 746.202 kroner på bordet for aksjene.

Etter transaksjonen eier Westbø, sammen med nærstående og kontrollerte selskaper, 2.547.204 aksjer i Goodtech, tilsvarende 9,42 prosent av utestående aksjer i selskapet.