Vil bruke halve krisepakken på aksjer

Unge mellom 25 og 34 år vil bruke halve støtten de får av Biden-administrasjonen på aksjer, viser en Deutsche-undersøkelse.

AKSJEKJØP: Unge vil bruke store deler av støttepakken på aksjer.  Foto: Dreamstime
Børs

En undersøkelse gjennomført av Deutsche Bank viser at unge har planen klar for hva de skal bruke den gigantiske krisepakken på 16.000 milliarder kroner som nå er godkjent i USA.

430 investorer ble spurt og her er funnene:

  • Halvparten av dem mellom 25 og 34 år sier de vil bruke 50 prosent av støtten på aksjekjøp.
  • Dem mellom 18 og 24 planlegger å bruke 40 prosent på aksjer
  • Investorer mellom 35 og 54 år vil bruke 37 prosent av pengene i aksjemarkedet
  • Dem over 54 vil bruke 16 prosent på aksjer

«En stor andel av krisepakken vil ende opp i aksjemarkedet», konkluderer Deutsche Bank med. De erkjenner imidlertid at flesteparten av amerikanere ikke har kontoer for å handle med aksjer.

Totalt vil 37 prosent av støttepakken bli brukt på aksjer, hvilke tilsier om lag 170 milliarder dollar, eller 1.440 milliarder kroner, ifølge Deutsche.

Småsparer-boom

2020 har blitt omtalt av strateger som «småsparerbølgen» fordi mange amatører har kastet seg på børs under pandemien. Hele 45 prosent av dem som var med i undersøkelsen sa at de investerte for første gang i 2020.

– Bak den nye bølgen med småsparere skjuler det seg unge, ofte ferske, investorer som ikke er redde for å bruke midler, sier Jim Reid, analytiker i Deutsche Bank. 

Støttepakken fra Biden vil gi opp mot 1.400 dollar til flesteparten av amerikanerne og 300 dollar i ukentlig støtte for arbeidssøkende.