Primærinnsider selger 2.000 aksjer

Aksjene ble kjøpt gjennom selskapets aksjespareprogram og ble solgt etter at bindingstiden utløp.

Børs

Marianne Ørnsrud, vara styremedlem valgt av ansatte, har solgt 2.000 aksjer i Selvaag Bolig, ifølge en melding.  

Aksjene ble solgt til en gjennomsnittskurs på 62,50 kroner. Etter denne transaksjonen eier Ørnsrud 6.723 aksjer i Selvaag Bolig. 

Aksjene ble kjøpt gjennom selskapets aksjespareprogram og ble solgt etter at bindingstiden utløp.