Salmon Evolution henter rundt 500 millioner

Oppdrettsselskapet henter en halv milliard i en emisjon.

EMITTERER: Adm. direktør i Salmon Evolution Håkon André Berg henter penger. Foto: Iván Kverme
Børs

Salmon Evolution henter mellom 450-550 millioner kroner i en emisjon.

Ikke navngitte primærinnsidere, ansatte i selskapet samt eksisterende aksjonærer har forhåndstegnet seg for aksjer til like over 100 millioner kroner. 

Nettoprovenyet fra emisjonen vil brukes i tre deler:

  • Finansiere selskapets estimerte prosjektkostnader for første fase av Indre Harøy-prosjektet
  • Finansiere selskapets estimerte behov for kontanter på rundt 200 millioner for samarbeidet i Sør-Korea
  • Generelle selskapsanliggender

Selskapet annonserte sent i februar at det legger ut på en joint venture med sjømatgigant Dongwon i Sør-Korea. 

– Vi kan finansiere eierandelen på 49 prosent uten at vi trenger å hente mer egenkapital enn vi tidligere har kommunisert for å finansiere prosjektet på Indre Harøy. For oss har det vært viktig å unngå å få en pipeline som er avhengig av et jag etter egenkapital. Vi har også vært flinke til å skaffe finansiering gjennom tilskuddsordninger, sa Håkon André Berg, konsernsjef i Salmon til Finansavisen da samarbeidet ble kjent.

DNB Markets hevet kursmålet i aksjen etter nyheten ble kjent og så den gang 50 prosents oppside i oppdrettsaksjen.

Selskapet har intensjon om å gjennomføre en reparasjonsemisjon, opplyses det.

Videre fremgår det av meldingen at styret har besluttet å starte en prosess for å søke om notering på Oslo Børs, alternativt Euronext Expand, og målet er å gjennomføre dette i løpet av 2021.

I forbindelse med selskapets planlagte konvertering til et ASA-selskap har styret intensjon om å foreslå visse endringer i dagens styresammensetning. Som et resultat forventes Frode Håkon Kjølås å gå ut av styret, mens og Janne Grethe Strand Aasnæs og Ingvild Vartdal ventes å bli utnevnt til nye styremedlemmer.