Dette skjer i dag – fredag

Her er finanskalender og de viktigste nyhetene for fredag 4. juni.

ANDFJORD SALMON: Legger fredag frem sine tall for første kvartal. Her fra børsnoteringen i 2020. Foto: Iván Kverme
Børs

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Det har haglet millioner over eiendomsmeglerne i år. Nordvik-megler Stian Pøhner har nær 1 million kroner i månedslønn.

I første kvartal solgte han 130 boliger, og hittil i år er han oppe i 151. Det har gitt utrolige 11 millioner kroner i provisjoner, der 40 prosent tilfaller Pøhner.

Petter Birkrem, meglerbransjens ukronede hyttekonge, har rekorden på 214 salg på ett år. Nå har han 153 salg på fem måneder, og 8,3 millioner kroner i provisjoner.

Den rutinemessige auksjonen av norske statsobligasjoner endte som alt annet enn rutine.

For å nå målet på 3 milliarder kroner i en obligasjon med forfall 13. mars 2025, måtte renten opp nesten et halvt prosentpoeng fra nivåene på forhånd – til hele 1,4 prosent.

Ifølge Anders Svor, direktør for statsgjeldsforvaltningen, vurderte Norges Bank å kansellere auksjonen på grunn av den lave etterspørselen.

Stadig mer næringsareal forsvinner til fordel for boliger. Det hete boligmarkedet og det kaldere kontormarkedet i Oslo får skylden.

Tall fra næringsmegleren Newsec viser at vedtatt konvertering av kontor til bolig har tredoblet seg sammenlignet med i fjor.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om restaurantbransjen, der 20 aktører har gått sammen og dannet Norsk Restaurantforening. De er åpenbart ikke fornøyd med det arbeid NHO Reiseliv har gjort for bransjen.

Det er selvfølgelig legitimt å være misfornøyd med egen organisasjon, men vi stusser over at det primære målet skal være å gjøre det dyrere å spise ute.

Hvis de tenker seg å samarbeide om priser, er dette klart ulovlig. De bør trolig bli bedre på innkjøp og drift, og kanskje sette prisene ned. Ikke opp, skriver Hegnar.

Resultat pr. 1. kv.:

Andfjord Salmon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Etman International

Makro:

Japan: Forbrukerkonsum april, kl. 01.30

Sverige: Driftsbalanse 1. kv., kl. 09.30

ØMU: Detaljhandel april, kl. 11.00

USA: Arbeidsmarkedsrapport mai, kl. 14.30

Annet:

Norwegian Air Shuttle: Ordinær generalforsamling

Norwegian Air Shuttle: Trafikktall mai, kl. 08.00

ELOP: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Norwegian Finans Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Ekskl. utbytte:

BEWi, Gyldendal