Norsk bank har fullført emisjon

Mandag kveld blir det kjent at Sparebank 1 Helgeland har fullført emisjonen på 9.438.022 nye aksjer. 

Publisert 27. sep. 2021 kl. 21.31
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 129 ord

 

Totalt ble 6.128.703 ny aksjer tilbudt i emisjonen, derav 5.397.325 aksjer ble tilbudt Sparebank 1 Nord-Norge og 731.378 ble tilbudt allmenheten med allokeringsrettigheter til eksisterende eiere i banken. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten allokeringsrettigheter. 

De nye aksjene kan ikke overføres eller omsettes før etter de er betalt fullt ut, og kapitalforhøyelsen i den offentlige emisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at dette vil skje omkring 5. oktober 2021. 

De nye aksjene forventes samme dato å bli overført til VPS-kontoene til hver enkelt tegner. Samtidig ventes de også å bli notert på Oslo Børs. Den nye eierandelskapitalen i selskapet vil etter registreringen av emisjonen være om lag 270 millioner kroner. 

Arctic Securities, Pareto Securities, Sparebank 1 Markets, Ernst & Young og advokatfirmaet Selmer har fungert som rådgivere i forbindelse med emisjonen.