– I ettertid kan vi se tilbake på dette som gode kjøpsnivåer

På lang sikt tror leder av Sparebanken Møre Markets, Martin H. Skuseth, at investorer vil se tilbake på denne tiden som gode kjøpsnivåer. 

BULL:  Martin H. Skuseth, leder i Sparebanken Møre Markets, er bull på lang sikt, men ikke så veldig på kort sikt. Foto: Iván Kverme

– Konsekvensene og omfanget av pandemien er svært uoversiktlig, og tiltakene som er iverksatt vil nok prege økonomien og børsene i stor grad framover. På kort sikt vil det være betydelig usikkerhet og vi må regne med at dette kan bli verre før det blir bedre igjen, sier Skuseth.

Han er leder av Sparebanken Møre Markets, som er Møre og Romsdals eneste finanshus. Totalt er de 14 ansatte innenfor meglertjenester og kapitalforvaltning.

De, som alle andre innen finans, er nå vitne til det største børskrakket siden finanskrisen i 2008/2009. 

– Gode kjøpsnivåer

Skuseth forsøker å være positiv: 

– På lenger sikt er vi positive til at aksjemarkedet henter seg inn igjen – erfaringene fra tidligere kriser tilsier det. Myndighetene setter nå inn mange forskjellige tiltak for å understøtte økonomien, fra rentekutt og tilførsel av likviditet til mer spesifikke tiltak inn mot enkelte sektorer og næringer, sier han og legger til:

– Forhåpentligvis ser vi en normalisering av markedet når vi kommer over i tredje kvartal, og i ettertid kan vi se tilbake på dette som gode kjøpsnivåer.

Skyr reiselivsselskaper

Han mener, som mange andre, at man bør unngå å kjøpe aksjer i næringer som er sterkt påvirket av pandemien, som flyselskaper og hoteller.

– Usikkerheten rundt coronaviruset vil sitte lenge i, og disse næringene vil oppleve dramatisk svakere inntjening framover. Mange har også en presset gjeldssituasjon, og dette kan bli meget utfordrende for selskaper framover.

Billige banker

Ifølge ham bør man i stedet investere i selskaper som Telenor, Europris, Bakkafrost, Yara, samt norske banker.

– Sparebankene har levert gode resultater, og signalisert solide utbytter framover. Kursfallet de siste ukene betyr at direkteavkastningen ligger nå på rundt 6 til 8 prosent for mange av disse, gitt de kunngjorte utbyttene – som riktignok kan bli revidert. Bankene er samtidig godt kapitaliserte, og i enda større grad med reduksjonen av motsyklisk buffer. De regionale sparebankene har dessuten tradisjonelt en høy andel lån til personmarkedet, og er slik sett mindre eksponert for direkte tap som følge av coronaviruset. 

Pris/bok på bankene er nå rundt 0,8, ifølge ham.

–  Alle de regionale sparebankene, samt DNB, er for oss gode kjøp på disse nivåene.

Satser på defensive aksjer

Telenor er blant aksjene som falt minst blant de store selskapene på Oslo Børs, selv om kursen er ned rundt 18 prosent den seneste måneden.

– Telenor har en inntjeningsprofil som gjør dem mindre sårbare for en eventuell svakere makrovekst enn andre selskaper på Oslo Børs. Selskapet er relativt lite påvirket av coronaviruset, og vil kunne oppleve økt etterspørsel og bruk av deres tjenester i takt med begrensninger i reiseaktivitet, sier han og legger til:

– Selskapet signaliserte også nylig større kostnadskutt, og gir etter vår mening en attraktiv direkteavkastning på dagens nivå.

DEFENSIVT ALTERNATIV: Telenor-kursen har falt mye, men mindre enn mange andre aksjer. Foto: NTB scanpix

Lakseoppdretteren Bakkafrost er ned rundt 26 prosent den seneste måneden. Skuseth mener prisingen nå begynner å bli attraktiv:

– Selv om markedet vil være utfordrende også for denne næringen, tror vi at selskapene er bra rustet til å stå gjennom dette, etter flere gode år. Kronesvekkelsen bidrar også positivt. Bakkafrost er et kvalitetsnavn, som vanligvis har vært priset litt høyere enn konkurrentene. Nå er de imidlertid på en rabatt mot konkurrenten, og er vår anbefaling i denne sektoren.

Skuseth mener Europris er et godt defensivt alternativ med god direkteavkastning og at anbefaler i tillegg Yara-aksjen og peker blant annet på det gode resultatet for fjerde kvartal.

Anbefalinger

Kjøp: Banker

Kjøp: Telenor:

Kjøp: Europris

Kjøp: Bakkafrost

Kjøp: Yara

Selg: Reiselivselskaper