– Også dette vil gå over

Connectum-partner Nils-Odd Tønnevold mener investorene burde fokusere på sin langsiktige plan og fortsette med fondssparingen.

VIRUSSMITTET OKSE: To turister foran Wall Street-oksen som symboliserer børsoppgang. Foto: NTB Scanpix

– Som langsiktig investor må du huske at også dette vil gå over, erklærer partner Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

– «Bear markets» kan falle brått, og det kan komme korte og raske rykk oppover, før det faller igjen – noe som gjør det krevende å være tålmodig.

Det kritiske, ifølge Tønnevold, er å ha en plan for hvordan porteføljen skal håndteres – og deretter følge denne planen.

Mer spesifikt betyr dette å ha en balansert, hensiktsmessig portefølje som rebalanseres med jevne mellomrom. Over tid ventes en slik strategi å beskytte verdier og gi god avkastning.

Få alternativer til aksjer

– Er det ikke urealistisk å forvente at folk vil fortsette å spare i aksjer på samme måte som før, gitt at usikkerheten angående personlige inntekter trolig har økt betydelig?

– Det avhenger av hvor mye kapital du vil bygge opp for å sikre pensjonisttilværelsen eller hvilke andre mål du har, svarer Tønnevold.

– Så lenge avkastningen ved å plassere penger i bank, pengemarkedet og obligasjoner er så lav som i dag, er investeringer i aksjer eller aksjefond nødvendige for å få tilstrekkelig vekst av kapitalen.

Tønnevold påpeker at enkelte aksjealternativer, som høyrenteobligasjoner, har gjort det elendig de seneste ukene.

Anbefaler faktorfond

Connectum anbefaler fortrinnsvis globale, bredt diversifiserte og indeksnære faktorfond med fokus på segmenter av aksjemarkedet som har gitt og ventes å gi meravkastning. I tillegg kommer fond for eiendom og «investment grade»-obligasjoner med en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på fem år.

Sistnevnte valutasikres til norske kroner.

– Vi fraråder derimot gjetning på særskilte sektorer, regioner, land eller valutaer samt forsøk på å plukke aktivt forvaltede fond i håp om at de skal slå markedet, fortsetter rådgiveren.

– Slik spekulasjon fører generelt til mindreavkastning i forhold til en mer systematisk, planmessig og faktabasert tilnærming.

IKKE SKREMT: Partner Nils-Odd Tønnevold i Connectum. Foto: Hans H. Reinertsen
Vi fraråder gjetning på særskilte sektorer, regioner, land eller valutaer
Nils-Odd Tønnevold, Connectum

Uendret risikopremie

– Hva slags langsiktig avkastning regner dere med for aksjer?

– Det er ikke dokumentert at risikopremien ved å investere i aksjer har endret seg, erklærer Tønnevold.

– Endring av investeringsstrategi basert på kortsiktige bevegelser i markedet fungerer sjelden og kan koste dyrt.

Bruker vi kapitalprisingsmodellen (CAPM), innebærer dette en langsiktig avkastning på 3-4 prosent for europeiske aksjer, gitt en 30-årig tysk rente på 0,03 prosent og en risikopremie på 3-4 prosent.

I USA er den lange renten noe høyere, rundt 1,55 prosent, mens nivået for tiårige norske statsobligasjoner er 0,98 prosent. Her i landet regnes risikopremien for aksjer typisk som fem prosent – noe som gir en forventet langsiktig børsavkastning på nær seks prosent.

Risikodempende effekt

– Burde man i det hele tatt eie obligasjoner, gitt at de høyt ratede versjonene har renter som er negative eller i det minste langt under sentralbankenes inflasjonsmål?

– Det avhenger av hva som er egnet og hensiktsmessig for deg – altså hvilken risiko du kan leve med, svarer Tønnevold.

– For de fleste er det trygt og fornuftig å eie fond med obligasjoner av høy kredittkvalitet i tider som disse.

Connectum-partneren opplyser at mange av kundene var skeptiske til slike verdipapirer i fjor, men at de nå er glade over å ha inkludert dem i sin portefølje.

– Rentepapirene har hatt en risikoreduserende effekt, påpeker han.

Anbefalinger

Kjøp

Passivt forvaltede fond:

- Aksjer i industriland

- Aksjer i vekstmarkeder

- Eiendom

- Høyt ratede obligasjoner

Valutasikring av rentepapirer

Unngå

- Høyrenteobligasjoner

- Sektorfond

- Fond med fokus på enkeltland/-regioner

- Handel med enkeltvalutaer

- Aktivt forvaltede fond