Nordnets investeringsøkonom går for laksegigantene

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet foretrekker laksegiganter og stødige IT-bedrifter i et virusrammet aksjemarked.

SER GODE KJØPSMULIGHETER: Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. Foto: Nordnet
Børsintervju

– Vi vet ennå ikke hvilke ringvirkninger coronaviruset vil ha på økonomien, men alle estimater og anslag tilsier at dette vil bli en dyp krise og sende store deler av den globale økonomien inn i en resesjon. Både på selskaps- og makronivå, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Som langsiktig investor tror han likevel det er flere gode kjøp i dagens marked.

– Verdipapirer generelt er en av få varer konsensus helst kjøper når alt ser positivt og dyrt ut, mens når kursene har falt, vil ingen kjøpe. Dette kan du som langsiktig investor, og med riktig analyse, bruke til din fordel.

Økende laksekonsum

Johannesen påpeker at sjømatsektoren i likhet med børsen har kommet noe ned det seneste kvartalet.

– Likevel er det sterke fundamentale drivere som gjør at laksesektoren sannsynligvis vil komme tilbake raskere enn mange andre bransjer. Svekkelsen i den norske kronen mot euro og dollar vil også være med på å begrense inntjeningsfallet som vil oppstå i første halvår.

Investeringsøkonomen fremhever at verden etterspør stadig mer laks.

– Lakseselskapene prises nå til 11 ganger fremtidig inntjening, som er lavere enn sitt historiske snitt. Jeg tror likevel du skal velge de største og mest solide selskapene i sektoren, da disse har evnen og fleksibiliteten til å vokse gjennom en slik nedtur vi nå er inne i.

Johannesens laksefavoritter er SalMar og Mowi. Sistnevnte eier han selv aksjer i.

– SalMar foretrekkes fordi de har den laveste produksjonskostnaden, i tillegg til at de har kommet langt på sin satsning på laks til havs. Mowi på sin side, er verdens største oppdretter av atlantisk laks, i tillegg til å ha en fullintegrert verdikjede, sier Johannesen og legger til:

– Mowi og SalMar har solide balanser som åpner muligheten for å gjøre interessante oppkjøp som de vil nyte godt av i fremtiden.

TROR PÅ LAKS: Johannesen påpeker at sjømatsektoren det seneste kvartalet har kommet ned i pris, samtidig som trenden tilsier at verden vil etterspørre stadig mer laks. Foto: Anders Horntvedt

Statlig digitalisering

En annen megatrend som bare vil vokse, er digitalisering. Her er favoritten Bouvet.

– Selskapet har over lang tid vist solide resultatmarginer, som etter alle solemerker vil fortsette. I tillegg er over 50 prosent av inntjeningen fra statlige prosjekter, som gir ytterligere sikkerhet i utrygge tider, sier Johannesen.

Tankutbytter

Det er ikke bare coronaviruset som har dominert mediebildet de seneste ukene. Det har også oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, som sendte oljeprisen ned under 30 dollar. Det har satt fart i etterspørselen etter tankskip.

– Vi har i lang tid sett spotrater på langt over 100.000 dollar pr. dag, som tilsier en margin rundt 70.000 dollar for tankrederiene. Dette er et marked som svinger mye, men har pr. i dag sterke drivere bak seg. Både Hunter Group og Okeanis Eco Tankers har vist at de har låst inn langsiktige kontrakter på høye nivåer, som vil gi mulighet for både tilbakekjøp og utbytter, sier Johannesen, som selv eier aksjer i Hunter.

– Både rigg- og supplymarkedet har i lang tid vært preget av overkapasitet og lave rater. Høy gjeld i kombinasjon med en oljepris på 30 dollar fatet vil dessverre medføre at dette markedet vil være svakt i lang tid. Jeg ser heller ikke bort fra at flere aktører må gjennom både én og to runder med sine respektive långivere. Jeg ville ikke kjøpt aksjer i denne sektoren.

Anbefalinger

+ Salmar

+ Mowi *

+ Bouvet

+ Hunter Group *

+ Okeanis Eco Tankers

- Riggselskaper

- Supplyrederier

* Disse selskapene er Johannesen selv aksjonær i. 

nordnet
mads johannesen
mowi
salmar
hunter group
tankskip
oljepris
okeanis eco tankers