Aksjesjef Thomas Breivik i DNB Markets: Derfor faller ikke børsene mer

– Mitt inntrykk fra dialog med investorer og kunder er at de allerede nå ser forbi 2020 og heller fokuserer på 2021-inntjeningen når de plukker aksjer, sier aksjesjef Thomas Breivik i DNB Markets.

FORKLARER: Aksjesjef Thomas Breivik i DNB Markets forklarer hvorfor børsfallet ikke har vært større.  Foto: DNB
Børsintervju

Til tross for et par dager med børsfall denne uken, er indeksene fortsatt overraskende høye ifølge mange forvaltere, strateger og investorer. S&P 500-indeksen falt fra 3.380 poeng til en bunn på rundt 2.240 i mars, og er nå på rundt 2.750 poeng. 

Aksjesjef i DNB Markets, Thomas O.O. Breivik, bekrefter det mange argumenterer for hvorfor børsene ikke faller mer, gitt den alvorlige situasjonen verdensøkonomien og de børsnoterte selskapene befinner seg i. Det handler om renter og det handler om tro på en «V»-effekt i verdensøkonomien.

– Mitt inntrykk fra dialog med investorer og kunder er at de allerede nå ser forbi 2020 og heller fokuserer på 2021 inntjeningen når de plukker aksjer. 2020 er en form for «tapt år» og alle vet det blir veldig dårlige tall fra selskapene, sier han.

Aksjekursene følger ikke etter

Før coronakrisen ble selskapene på Oslo Børs i snitt priset til 14,5 ganger estimert inntjening neste tolv måneder. Nå er P/E på 17.

– Estimatene har falt mer enn aksjekursene, sier Breivik.

Ser man derimot på 2021-estimatene er P/E på Oslo Børs for øyeblikket på 13, noe som ikke er veldig mye høyere enn det historiske gjennomsnittet (siden 2005) på 11,2. 

– Det er altså ikke veldig dyrt i et historisk perspektiv hvis estimatene for 2021 ikke faller videre, sier han.

Fokus på finansiering

Breivik mener at svak inntjening i første og andre kvartal ikke vil «overraske noen», og at det blir mer viktig å høre hva selskapene tror konsekvensene blir på sikt.

– Det blir også mer fokus på finansiering. Ikke bare hvem som har mye gjeld, men når gjeld må refinansieres. Selskaper med moderat gjeld, men kortsiktig refinansieringsbehov, kan komme i en vanskeligere situasjon enn noen med middels til høy gjeld med lang løpetid, sier han.

BØRSFALL: Børsfallet i Oslo har vært mye større enn i USA, mye på grunn av oljeeksponeringen. Men faller det mer i USA, faller det også i resten av verden. Foto: Iván Kverme

P/E på 25 er det nye 15

Et velkjent argument til fordel for aksjemarkedet er alternativavkastningen i rentemarkedet. De allerede lave rentene, er nå blitt enda lavere med coronakrisen, hvis man ser bort i fra den mest risikable delen av rentemarkedet.

– Dette gjør at prisingen av aksjer med stabil inntjeningsvekst, og som betaler utbytte, kan bli enda høyere enn det det var før denne krisen. Det er denne typen selskap som er mest relevant å sammenligne med obligasjoner eller bankinnskudd. Der kan P/E 25 bli det nye 15, sier han og legger til:

– Vi har sett tegn til dette i april allerede, hvor selskap med lave multipler og volatil inntjening har en svakere utvikling enn børsen, mens aksjer med høyere multipler har levert bedre avkastning enn gjennomsnittet.

Velg aksjer med omhu

Aksjesjefen forventer likevel ruglete markeder fremover og tror de makroøkonomiske konsekvensene av coronaviruset blir større enn finanskrisen.

– Selskaper med stabil vekst, sterk balanse med lang løpetid på finansiering, og sterk ESG- profil kan få multippelekspansjon, mens en del aksjer med moderat prising og svak inntjening blir «value traps».

Når det gjelder foretrukne aksjer og sektorer, velger han selv å anbefale kundene å generelt holde seg unna selskaper med svake balanser, samt oljeservicesektoren.

Selskaper han anbefaler å investere i nå på Oslo Børs er Yara, Europris og Crayon. I tillegg liker han svenske Investor og den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk.

Yara liker han på grunn av lave gasspriser, stabil etterspørsel, begrenset tilbudsvekst og at selskapet har en sterk balanse. Europris, fordi det er et «defensivt selskap» men som likevel prises til rimelige 12 ganger estimert inntjening i 2021 og leverer en utbytteavkastning på 5,5 prosent. Om Crayon peker han på sterk vekst og tror at selskapet etterhvert kan bli kjøpt opp.

Anbefalinger

+ Yara

+ Crayon

+ Europris

+ Novo Nordisk

+ Investor

– Oljeserviceaksjer

– Selskaper med svak balanse

dnb markets
thomas breivik
yara
europris
Crayon