Sissener-forvalter har redusert børseksponeringen

Forvalteren av Sissener Canopus ser coronarelatert nedsiderisiko, men liker fortsatt mange defensive og «grønne» aksjer.

ER BLITT GRØNN: Iberdrola fokuserer stadig mer på fornybar energi. Bildet er fra et av selskapets vindkraftverk i Storbritannia. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Aksjemarkedet viser tegn til økende bekymring og usikkerhet, til tross for at gjenåpning i de fleste land har ført til bedring i høyfrekvente makrotall og regnskapene for andre kvartal generelt overrasket positivt, observerer Sissener-forvalteren Bjørn Tore Urdal.

– Inntjeningsestimatene for 2020 oppjusteres noe, men mye av den positive trenden er allerede priset inn i markedet.

Ifølge Urdal reflekterer de seneste månedenes børsoppgang forventninger om en V-formet innhenting, samt sentralbankenes stimulans og forsikringer.

– Nå flyttes investorenes fokus til gjenåpningens effekt på smittekurvene, fortsetter forvalteren.

MED DEFENSIV POSISJONERING: Forvalteren av aksjefondet Sissener Canopus, Bjørn Tore Urdal. Foto: Jone Frafjord
Mye av den positive trenden er allerede priset inn i markedet
Bjørn Tore Urdal, Sissener

Liker defensive aksjer

Urdal regner med en tilnærmet flat børsutvikling ut året, med nedsiderisiko knyttet til en negativ covid-19-utvikling og kanskje presidentvalget i USA.

– Vi har følgelig redusert markedseksponeringen i Sissener Canopus, og vi satser hovedsakelig på selskaper som vil ha god, stabil og relativt forutsigbar vekst, forteller han.

– I tillegg er vi opptatt av utbyttekapasitet og evne til å levere fri kontantstrøm.

Forvalteren påpeker at han fortsatt finner mange attraktivt prisede selskaper som tilfredsstiller disse kriteriene.

Tjener på klimatiltak

– En relativt stor andel av fondet er dessuten investert i konserner som vil dra nytte av EUs «Green Deal», tilføyer Urdal.

– Dekarboniseringstiltakene vil stimulere Europas økonomi mer enn noen gang siden Marshallplanen og skape enorm vekst for enkelte selskaper innenfor fornybar energi og hydrogeninfrastruktur.

Urdal tror dessuten at mye kapital vil flyttes til selskaper som tilfredsstiller EUs nye regler for klassifisering av bærekraft.

Han liker blant annet italienske Enel, som er verdens største utbygger av fornybar energi.

– En rekke nye prosjekter vil dra veksten, mens en stabil kontantstrøm fra den gjeldende kraftvirksomheten sikrer en direkteavkastning på rundt 5,5 prosent, sier forvalteren.

5 prosents utbytte

Ifølge Urdal har kraftselskapene EDP og Iberdrola, som er basert i henholdsvis Portugal og Spania, samme vekstprofil.

– Begge vokser med fornybare investeringer i Europa, leverer stabil kontantstrøm og gir en direkteavkastning på rundt fem prosent, utdyper han.

Her i landet er Yara blant favorittene, som følge av bedring i ureamarkedet, en solid fri kontantstrøm og ytterligere muligheter for kostnadskutt. Potensialet for direkteavkastning i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer er fortsatt betydelig, ifølge Urdal.

Forvalteren unngår derimot de fleste oljeserviceaksjene og særlig rigg- og seismikksegmentene.

– Unntaket er Subsea 7, hvor økt utbygging av offshore vindkraft driver mye av veksten, presiserer Urdal.

– Analytikernes estimater for den frie kontantstrømmen er for lave, og aksjekursen burde stige i takt med at prognosene oppjusteres.

Anbefalinger

+ Enel

+ EDP

+ Iberdrola

+ Yara

+ Subsea 7

– Rigg- og seismikkaksjer generelt

børsintervju
sissener
bjørn tore urdal
sissener canopus
enel
yara
subsea 7
oljeservice
rigg
fornybar energi
hydrogen
vindkraft
grønne aksjer
Nyheter
Børs
Børsintervju