Morten Astrup: – På tide å ta rev i seilene

Investeringsdirektør Morten Astrup ser uvanlig høy risiko i markedet. Han reduserer aksjeeksponeringen og sikrer med sveitserfranc.

LAVT PRISET NISJEBANK: Her fra Pareto Banks børsnotering i 2016. Selskapet drar nytte av Oslo-områdets sterke boligmarked. Foto: Ivan Kverme
Børsintervju

– Mens seddelpressene i store deler av verden går varme og prisingen i aksjemarkedet når stadig nye høyder, er de europeiske smittetallene i ferd med å øke kraftig, konstaterer arbeidende styreleder Morten Astrup i Storm Bond Fund.

– Det betyr større risiko for en W-formet børsbunn, så nå er det på tide å ta rev i seilene.

Investoren har i løpet av sommeren redusert eksponeringen mot aksjer, mens eksponeringen mot høyrentegjeld er beholdt.

– Dessuten er kontantene i større grad enn tidligere sikret mot «brannforsikringen» sveitserfranc, opplyser han.

– Stuper aksjemarkedet, så skal det mye til for at ikke francen stiger mot alle toneangivende valutaer, slik den gjorde i mars og har gjort i de fleste kriser siden 70-tallet.

HAR SENKET RISIKOEN: Abeidende styreleder Morten Astrup i Storm Bond Fund. Foto: Ivan Kverme
Stuper aksjemarkedet, så skal det mye til for at ikke francen stiger mot alle toneangivende valutaer
Morten Astrup, Storm Bond Fund

Obligasjon med aksjeoppside

En av Storm Bond Funds største posisjoner er Siem Industries' konvertible gjeld med 2,25 prosents kupong og førsteprioritets pant i Subsea 7-aksjer.

Holdes lånet til forfall neste juni, blir avkastningen rundt seks prosent.

– Obligasjonen har dessuten aksjeoppside, ettersom den kan konverteres til utstederens Subsea 7-aksjer, tilføyer Astrup.

– Kursen kan lett gå gjennom konverteringsnivået på ni dollar, ettersom Subsea 7 ikke bare er et solid oljeserviceselskap, men også vinner stadig nye oppdrag innenfor fornybar energi.

Astrup påpeker at Siem Industries' solide balanse uansett gjør mislighold usannsynlig.

Netto utlånstap på null

– Vi liker også nisjeaktøren Pareto Bank, som er tungt eksponert mot boligutviklere i Oslo-området, fortsetter Astrup.

– Konsernet er kjent for sin effektive saksbehandling og noe høyere risiko enn tradisjonelle banker.

Astrup viser til at marginene og egenkapitalavkastningen hittil har vært høye, samt at netto utlånstap ble null i andre kvartal.

– Gitt de seneste månedenes eksplosive boligmarked, vil kundene neppe lide store tap i andre halvår, hevder han.

– Selskapet prises til rundt syv ganger årets inntjening, og med en pris/bok på 0,8 bør det være rom for ytterligere kursoppgang.

Satser på hotellgigant

Astrup er heller ikke redd for å kjøpe aksjer i Pandox, et av Nord-Europas største hotellselskaper.

– Dersom leietagerne får problemer, har selskapet kompetanse til å drive hotellene selv, sier han.

– Det hever terskelen for mislighold hos leietagerne, ettersom de vet det kan være ensbetydende med at driften tas over.

Astrup tror konsernet vil komme styrket ut av coronakrisen som følge av muligheter til å ta over svakere rivaler og kjeder. Pandox hadde selv en kontantstrøm på 40 øre pr. aksje i den vanskelige perioden april–juni.

Tøffe tider for Norwegian

Storm-fondene unngår derimot Norwegian Air Shuttle.

– Mange flyselskaper har gjennomgått imponerende restruktureringer, og Norwegian har funnet en god modell hvor de trolig vil overleve, sier Astrup.

– Utfordringen er at en høy andel av aksjene fortsatt eies av tidligere kreditorer, som i utgangspunktet ikke investerer i egenkapital.

Forvalteren frykter dessuten at fjerde kvartal blir brutalt for flyselskapene generelt.

Dette er lavsesongen, og stigende smittetall ventes å føre til enda lavere passasjertall enn det som er vanlig.

– Det er mer fornuftig å investere i reiseliv med lavere negativ kontantstrøm, inntil situasjonen blir noe mer oversiktlig, sier Astrup.

Anbefalinger

+ Siem Industries' konvertible obligasjoner

+ Pareto Bank

+ Pandox

– Norwegian Air Shuttle

børsintervju
morten astrup
storm bond fund
høyrenteobligasjoner
siem industries
subsea 7
pandox
pareto bank
norwegian air shuttle
Nyheter
Børs
Børsintervju