Posisjonert for digitalisering og grønt skifte

Skagen-forvalteren Fredrik Bjelland finner fjerntliggende, tungt rabatterte og innovative selskaper som drar nytte av dagens mest populære investeringstemaer.

LEDENDE BATTERIPRODUSENT: LG Chems fabrikk i den sørkoreanske byen Yeosu. Selskapet er deleid av LG Corp, som er en av Fredrik Bjellands favorittaksjer. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Vi ser fortsatt mange gode muligheter i mer oversette deler av markedet, som verdikjedene for batteriproduksjon, erklærer Skagen-forvalteren Fredrik Bjelland.

– Her vil finanspolitisk støtte for miljørettede investeringer bidra positivt i tiden fremover.

MED GLOBALT MANDAT: Fredrik Bjelland, som forvalter aksjefondet Skagen Kon-Tiki. Foto: Skagen Fondene
Her vil finanspolitisk støtte for miljørettede investeringer bidra positivt
Fredrik Bjelland, Skagen Fondene

Prisgunstig eksponering

Skagen Kon-Tiki er blant annet posisjonert i LG Chem, lederen i det globale markedet for elbilbatterier. Investorenes fokus på grønne investeringer og et stadig større elbilsalg har siden nyttår bidratt til å mer enn doble aksjekursen, men Bjelland ser ytterligere oppside.

For tiden gir holdingsselskapet LG Corp imidlertid den mest prisgunstige eksponeringen mot LG Chem.

– Selskapet eier hovedsakelig aksjer i andre børsnoterte LG-selskaper innenfor elektronikk, petrokjemi og kosmetikk, noe som gir god oversikt over de underliggende verdiene, forklarer forvalteren.

– Preferanseaksjen handles i dag til en 75 prosent rabatt, og den nye ledelsen forsøker å redusere dette gjennom mer aktivt eierskap.

Undervurderte driver

Indiske Tech Mahindra er en annen prisgunstig aksje med sterke, men undervurderte drivere, ifølge Bjelland.

– Selskapet er ledende innenfor IT-tjenester til telekomsektoren og drar derfor nytte av digitaliseringstrenden, som nå aksellereres av Covid-19, hevder han.

– Dessuten reflekterer ikke markedets relativt lave forventninger at økte investeringsbehov tilknyttet 5G-nettverksutbygging og -drift trolig vil løfte Tech Mahindras inntekter.

Også kinesiske Ping An, som har 535 millioner brukere av digitale finans- og helsetjenester, ventes å tjene på digitaliseringstrenden.

– De har bygget et unikt økosystem som gjør det billigere å få tak i nye kunder og er en stor fordel, når det gjeldre mulig kryssalg av finansielle tjenester, sier Bjelland.

– Dette konkurransefortrinnet bidrar til en egenkapitalavkastning på over 20 prosent, samtidig som det kinesiske forsikringsmarkedets tidlige stadium gir gode vekstmuligheter.

Ser høyere inflasjon

Skagen-forvalteren tror for øvrig at enkelte råvareprodusenter vil gjøre det bra, idet sentralbankene og myndighetenes ekstraordinære stimulansgrep skaper høyere inflasjon.

Kobber er særlig interessant, ettersom dette er en kritisk råvare i produksjon av fornybar energi. Svakheter på tilbudssiden bidrar til de gode utsiktene.

– Vår største kobberinvesteringen er Ivanhoe Mines, som utvikler tre store gruveprosjekter i Den demokratiske republikken Kongo og Sør-Afrika, opplyser han.

– Neste år ventes Kamoa-Kakula-prosjektet å startes opp, og med en kobbergrad som er nesten ti ganger så høy som normalen, har gruven både et kostnadsmessig og et miljømessig fortrinn.

Landbasert oppdrett

Skagen Kon-Tiki er primært fokusert på vekstmarkedene, men har også en stor eierandel i det landbaserte norske oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire.

– De måtte nylig nødslakte 400 tonn fisk som følge av forstyrrende byggearbeid ved Florida-prosjektet, men har god kontroll over situasjonen, sier Bjelland.

– Når fase 1 av produksjonsanlegget står klart og kan produsere 10.000 tonn årlig, på tvers av flere systemer, vil risikoen for lignende hendelser reduseres.

Ledelsen regner selv med at den første fisken vil selges i tredje kvartal, og i de kommende årene skal virksomheten raskt oppskaleres.

– Gitt langsiktig etterspørselsvekst, begrenset tilbudsvekst og nærhet til forbrukerne, kan landbasert lakseoppdrett bli en viktig og ikke minst bærekraftig del av bransjen, mener Bjelland.

Anbefalinger

Kjøp

LG Corp

Tech Mahindra

Ping An

Ivanhoe Mines

Atlantic Sapphire

Unngå

Royal Dutch Shell

Aeroflot

børsintervju
skagen fondene
kon-tiki
digitalisering
grønt skifte
elbil
batteri
fornybar energi
kobber
ping an
ivanhoe mines
atlantic sapphire
aeroflot
shell
Nyheter
Børs
Børsintervju