Stusser over splitt i markedene

– Vi har fått ett nytt gap mellom forventingene i obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet, hevder forvalter Peter Andersland i Harvest Funds.

TJENER PÅ "PENGETRYKKING": Fra en gullgruve i Mongolia. To gullprodusenter er blant Anderslands favorittaksjer. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Sesongmessig går vi inn i en urolig børsperiode – frem til slutten av oktober, konstaterer Andersland.

– Vi har fått et nytt gap mellom forventingene i obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet.

Forvalteren påpeker at de lange rentene stort sett er blitt liggende lave siden mars, samtidig som mange globale aksjeindekser har steget voldsomt.

Han mener dette tyder på at obligasjonsmarkedet, i motsetning til aksjemarkedet, ikke priser inn reflasjon og viser til at slike gap ofte kommer i forkant av børskorreksjoner.

– Imidlertid vil Trump trolig øke den finanspolitiske stimulansen før presidentvalget, fortsetter Andersland.

– Ser vi bort fra en mulig kortsiktig korreksjon, er nok minste motstands vei for aksjemarkedet opp – i alle fall frem til inflasjonen kommer for fullt og de lange rentene kanskje stiger mye.

FRYKTER SNARLIG BØRSKORREKSJON: Forvalter Peter Andersland i Harvest Funds. Foto: Moment Studio
Sesongmessig går vi inn i en urolig børsperiode
Peter Andersland, Harvest Funds

Liker fortsatt gullgruvene

Andersland har særlig tro på gull- og sølvgruver.

– Sektoren ligger an til å generere historisk høye driftsmarginer og kapitalavkastning, forklarer han.

– Den er fremdeles svært «undereid», så det blir trangt i døren, når generalistene, for ikke å snakke om Johnny Day Trader, kommer for fullt.

Forvalteren viser til at denne typen aksjer typisk gjør det bra, når store budsjettunderskudd blir finansiert via sentralbankenes «pengetrykking».

– Spesielt fiffig er opplegget med å dekke eventuelle utlånstap for bankene, hvilket i praksis fungerer som «helikopterpenger» og innebærer mye større inflasjonsrisiko enn mange tror, advarer han.

To spennende gruveaksjer

Andersland trekker frem børsnoterte aksjefond som VanEck Vectors Gold Miners og VanEck Vectors Junior Gold Miners.

Blant enkeltaksjene liker han Alamos Gold, som er relativt lavt priset, lite belånt og blant de få i sektoren som øker sin produksjon.

– Et annet interessant case er Hecla Mining, fortsetter forvalteren.

– Her får man en ren eksponering mot verdien av sølv, som i motsetning til gull i høy grad brukes industrielt og derfor gjør det bra i økonomiske oppgangsperioder.

Tjener på 5G-utbyggingen

Andersland er dessuten posisjonert for dagens kraftige akselerasjon i utbyggingen av 5G-nettverk i Asia.

– Ifølge Ericssons prognose ligger Asia an til å ha 160 millioner brukere innen utgangen av 2020, mens tallet for Nord-Amerika er nedjustert fra 16 til 13 millioner, utdyper han.

– Innen 2025 vil det anslagsvis finnes 2,8 milliarder 5G-abonnenter globalt, og om lag 60 prosent av disse vil være kinesere.

Harvest-forvalteren mener den nye teknologien åpner for en rekke muligheter utover tradisjonell kommunikasjon; for eksempel fjernstyring av medisinske operasjoner og selvkjørende biler. Dette gir i sin tur muligheter for økt verdiskapning i regionen.

– Her på berget gir både Nokia og Ericsson en god eksponering mot dette, og i tillegg er sørkoreanske Samsung og japanske Murata godt posisjonert, sier han.

Unngår aksjer i La La-land

Andersland unngår derimot store vekstaksjer som Facebook, Amazon, Netflix og Google.

– Verdsettelsener i La La-land, forklarer han.

– Dette har vi vært med på før, og det ender aldri godt.

Forvalteren er generelt skeptisk til amerikanske aksjer. Han tror avkastningen kommer til å bli relativt svak for norske investorer, grunnet lavere kursoppgang eller ytterligere dollarsvekkelse.

Anbefalinger

Kjøp

VanEck Vectors Gold Miners

VanEck Vectors Junior Gold Miners

Alamos Gold

Hecla Mining

Nokia

Ericsson

Samsung

Murata

Unngår

Høyt prisede IT-aksjer

peter andersland
harvest funds
børsintervju
gull
børsfall
korreksjon
5g
asia
nokia
ericsson
facebook
Google
netflix
amazon
Nyheter
Børs
Børsintervju