– Det kan bli vanskelig å innfri estimatene

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities frykter at en ny, kraftig smittebølge kan føre til resultatmisser og børsfall.

I MEDVIND: Et strammere ureamarked lover godt for Yara International. Bildet er fra selskapets fabrikk i Glomfjord. Foto: Yara International
Børsintervju

– I Norne Securities er vi litt avventende til aksjemarkedet, erklærer analysesjefen.

– Vi er imponert over hvordan investorene har sett igjennom denne perioden med svak inntjening og retter blikket mot neste år.

Slyngstadli påpeker at analytikerne venter en kraftig resultatvekst frem mot 2021.

– Det kan bli vanskelig å innfri estimatene, gitt trusselen om en ny, kraftig smittebølge, advarer han.

– Vi er ellers bekymret over at finansmarkedene tilsynelatende er blitt avhengige av massive likviditetsoverføringer fra sentralbankene. På den andre siden medfører disse likviditetsoverføringene og de neglisjerbare rentene at investorene ikke har annet valg enn å vende seg mot aksjemarkedet.

MER FORSIKTIG: Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities. Foto: Oskar Andersen
I Norne Securities er vi litt avventende til aksjemarkedet
Petter Slyngstadli, Norne Securities

Aksje med betydelig rabatt

Generelt liker Slyngstadli litt defensive aksjer, som Yara International.

– Aksjen handles med en betydelig rabatt til konkurrentene, så her har vi en kjøpsanbefaling og et kursmål på 450 kroner, forteller han.

– Det hjelper at Indias ureamarked ser ut til å bli strammere, noe som burde presse opp prisene.

Også Telenor er blant favorittene, og denne aksjen har typisk gitt mye bedre avkastning på høsten enn våren, i motsetning til Hovedindeksen.

– Direkteavkastningen på rundt seks prosent er svært attraktiv, og Telenor er rimelig priset, også sammenlignet med andre nordiske telekomselskaper, tilføyer Nornes analysesjef.

Liker egenkapitalbevisene

Slyngstadli trekker dessuten frem egenkapitalbevisene, og særlig Sparebanken Sør.

– Banken er fortsatt svært attraktivt priset, med en pris/bok på 0,76, noe som er cirka 20 prosent billigere enn de andre regionalbankene, forklarer han.

– P/E-multiplen på under ni er også blant de laveste, mens utbytteavkastningen på seks prosent er høyest.

Den tidligere Holberg-forvalteren synes også Kitron er «billig», til tross for den seneste tidens hyggelige kursoppgang.

– Tallene for 1. halvår var svært gode, og ledelsen tok opp guidingen for 2020, tilføyer han.

– I kjølvannet av rapporten hevet vi både våre egne estimater pg vårt kursmål for denne kvalitetsaksjen.

Kan få kraftig salgsvekst

Nummer fem på Slyngstadlis liste er Photocure, som i vår kjøpte tilbake de europeiske salgsrettighetene til hovedproduktet Hexvix/Cysview fra Ipsen.

– På sikt kan dette føre til en kraftig omsetningsvekst i Europa, hvor utviklingen hittil har vært betydelig svakere enn i for eksempel USA, sier han.

– Selskapets salgsapparat har dessuten fått bedre tilgang til leger og sykehus, etter å ha hatt en vanskelig periode med dette, som følge av Covid 19-pandemien.

Slyngstadli tror for øvrig at lakseprisen blir svak også i tredje kvartal, og at Austevoll Seafood er et bedre kjøp i sjømatsektoren enn Lerøy Seafood. Han viser til at førstnevntes Lerøy-aksjer er lik hele konsernets børsverdi, hvilket innebærer at dets hvitfiskvirksomhet og øvrige eiendeler i praksis er «gratis». Dette gir muligheter for en «peer trade», hvor en lang posisjon i Austevoll hedges gjennom en short posisjon i Lerøy.

– Det har vanligvis gitt god avkastning over tid, sier Slyngstadli.

Anbefalinger

Kjøp

Yara International

Telenor

Sparebanken Sør

Kitron

Photocure

«Peer trade»

Long Austevoll Seafood og short Lerøy Seafood

børsintervju
norne securities
yara
telenor
egenkapitalbevis
sparebanken sør
covid-19
austevoll seafood
lerøy seafood
kitron
photocure
børsfall
Nyheter
Børs
Børsintervju