– Børsoppgangen kan være berettiget

Kombinasjonen av stimulanstiltak, presidentvalget og en coronaløsning kan sende børsene enda høyere, ifølge Even Krohn-Pettersen i Stavanger Asset Management.

SUPERINVESTOREN: Warren Buffetts verdifokuserte investeringsstil vil igjen gi meravkastning, ifølge partner Even Krohn-Pettersen i Stavanger Asset Management. Foto: Bloomberg
Børsintervju

Da partner Even Krohn-Pettersen i Stavanger Asset Management (SAM) deltok i Børsintervjuet i april, mente han at markedets oppsiderisiko var undervurdert. Det stemte.

– Det seneste halvårets børsrekyl har vært av en kraft og karakter som mer ligner gjeninnhenting etter en krig eller lignende, konstaterer forvalteren.

– De fleste er overrasket over at oppgangen fortsetter, til tross for at antallet usikkerhetsmomenter tilsynelatende stiger.

Blant annet øker antallet nye coronatilfeller i flere land, mens konflikten mellom USA og Kina eskalerer og en skattekåt Joe Biden kan vinne høstens presidentvalg.

Kan være berettiget

– Man skal likevel ikke utelukke at børsoppgangen kan være berettiget, fortsetter Krohn-Pettersen.

– Hvis fire nye år med Trump, skattelettelser og «gasspedalen i bånn» blir resultatet, er det bra for markedet.

Og selv en Biden-seier kan ha fordeler i form av bedrede geopolitiske forhold, økt global handel og en mer forutsigbar amerikansk politikk, påpeker SAM-sjefen.

Ser fortsatt oppside

Krohn-Pettersen mener mye av børsoppgangen siden mars skyldes eksepsjonelt store og omfattende stimulanstiltak.

– I USA og Europa er det i de seneste ukene tilført mer likviditet i markedet enn det ble gjort i de 6-7 første årene etter finanskrisen, opplyser han.

 – Dersom coronakrisen i tillegg løses, burde børsene følgelig befinne seg på et langt høyere nivå enn i januar.

Bunnlinjen, ifølge Krohn-Pettersen, er at markedets oppsiderisiko fortsatt er undervurdert.

Er likevel forsiktig

Han anbefaler uansett en litt defensiv posisjonering.

– En klok mann sa at man skal være forsiktig, når andre er vågale, og være vågal når andre er redde, forklarer forvalteren.

Han foretrekker brede indeksfond, gitt at en liten gruppe aksjer til tider står for nesten hele aksjemarkedets avkastning.

 – Med slike fond tar man automatisk del i sektorrotasjoner av typen vi har sett i de seneste årene, utdyper han.

– Er du mer opptatt av å slå markedet, vil det trolig være mer lønnsomt å finne ut når sektorrotasjonen har gått for langt.

DEFENSIVT POSISJONERT: Partner Even Krohn-Pettersen i Stavanger Asset Management. Foto: Bloomberg
En klok mann sa at man skal være forsiktig, når andre er vågale...
Even Krohn-Pettersen, Stavanger Asset Management

Liker Buffett-aksje

Krohn-Pettersen tror verdiaksjer igjen kan bli populære, og følgelig er Buffett-selskapet Berkshire Hathaway blant favorittene.

Han liker også sektorfond som drar nytte av vedvarende «megatrender», som robotisering og automatisering, økt behov for nettsikkerhet, og stigende etterspørsel for helsetjenester og -produkter.

– Også enkelte banker kan være defensive investeringer, fortsetter forvalteren.

– I Norge har vi fremdeles banker som allerede har tatt en god del tapsavsetninger, prises til godt under bokført egenkapital, og betaler gode utbytter.

DNB og SR-Bank er yndlingene, som følge av sin størrelse, likviditet og relative prising.

Kjøpsanbefalinger

Berkshire Hathaway

Global Robotics & Automation Index ETF

Prime Cyber Security ETF

Sector Healthcare Fund

DNB

SpareBank 1 SR-Bank

børsintervju
warren buffett
berkshire hathaway
dnb
sparebank 1 sr-bank
presidentvalget i usa
trump
joe biden
covid-19
børsoppgang
automatisering
e-helsetjenester
cybersikkerhet
Nyheter
Børs
Børsintervju