Anbefaler vekstmarkeder

Vekstmarkedene er billigere enn sine utviklede motparter, og risikoen er langt lavere enn det mange tror, ifølge Forvaltningshusets investeringsdirektør.

TEKNOLOGISENTER: Sør-Korea regnes som et vekstmarked med relativt lav risiko. Bildet er fra hovedstaden Seoul. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Vi liker aksjer i vekstmarkeder, som fremstår rimeligere priset enn sine utviklede motparter, forteller investeringsdirektør Sturla Skogland i Forvaltningshuset.

– Vekstmarkeder har et ufortjent risikabelt rykte, som er basert på utdatert informasjon om de fleste av disse landenes egenskaper.

Skogland tror dessuten at «verdiaksjer» vil gjøre det bedre enn «vekstaksjer», både i de fremvoksende og etablerte markedene.

– For å unngå såkalte «verdifeller» er det spesielt viktig at man ikke bare plukker aksjer med lave multipler, men aktivt analyserer hvert enkelt selskap, presiserer han.

ANBEFALER BRED DIVERSIFISERING: Investeringsdirektør Sturla Skogland i Forvaltningshuset. Foto: Forvaltningshuset
Vekstmarkeder har et ufortjent risikabelt rykte
Sturla Skogland, Forvaltningshuset

Burde også eie vekstaksjer

Skogland konstaterer at investorene i mange år har fokusert på vekstmuligheter, heller enn lav prising, og at dette har gjort vekstaksjer relativt dyre.

– Likevel bør man opprettholde en viss eksponering mot fond som investerer i denne typen aksjer, hevder han.

– Gitt prisingen og hvor konsentrert man kan ende opp i amerikanske teknologi– og forbruksselskaper, er aktiv forvaltning å foretrekke også her, for å dempe effekten av en eventuell dramatisk rotasjon fra «vekst» til «verdi».

Høyrente med høy kvalitet

På rentesiden liker Skogland det han kaller «fond som opererer i grensen mellom investeringsgrad og høyrente».

Forvalterne burde dessuten ha et bredt nedslagsfelt og dyp analysekapasitet, mener han.

– I lys av usikkerheten som preger markedene og den forventede økningen i konkursrater, er det kritisk å kunne styre unna fremtidige restrukturerings– og konkurssituasjoner, forklarer Forvaltningshusets investeringsdirektør.

– For øvrig har mange vekstmarkeder relativt høye rentenivåer i forhold til sin robusthet, så gjeld fra slike land kan være en god kilde til løpende avkastning og diversifisering i en portefølje.

«Usikkerheten er vedvarende»

Skogland advarer dessuten mot å ta for store konsentrerte veddemål på enkelteland eller sektorer.

– Usikkerheten er vedvarende, og den gode stemningen blant investorene kan raskt endre seg, til tross for at kapitalmarkedet ser ut til å si at faren er over, sier han.

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om hvordan økonomien og markedene kommer til å utvikle seg over de kommende kvartalene.

I tillegg til at flere land opplever en ny bølge med økende coronasmitte, skaper presidentvalget i USA og landets tiltagende konflikt med Kina større risiko, ifølge Skogland.

Fare for høyere renter

Skogland liker heller ikke tradisjonelle rentefond, ettersom de lave rentene i utviklede land gir svak løpende avkastning og ikke kompenserer investorer for risikoen for stigende renter.

Han er særlig skeptisk til porteføljer med lang løpetid, som påvirkes ekstra mye av renteendringer.

– Det som tidligere er blitt kalt risikofri rente kan i dag bedre betegnes som rentefri risiko, erklærer Skogland.

Anbefalinger

Kjøp

Aksjer i vekstmarkeder

Obligasjoner i vekstmarkeder

Verdiaksjer

Aktivt forvaltede fond

BB– og BBB–ratede obligasjoner

Unngå

Rentefond med lang løpetid

Obligasjoner med nær null rente

børsintervju
Forvaltningshuset
aktiv forvaltning
vekstmarkedene
fremvoksende økonomier
diversifisering
presidentvalget i usa
covid-19
høyrenteobligasjoner
Nyheter
Børs
Børsintervju