– Det ligner litt på år 2000

Aksjesjef Gaute Eie i ABG Sundal Collier ser bobletendenser i teknologi- og miljøsektorene, men venter ytterligere børsoppgang i høst.

SKYHØY VOLATILITET: «Hotte» aksjer som Apple, Amazon og Tesla har opplevd voldsomme kurssvingninger i de seneste dagene. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Jeg begynner å bli noe nervøs for at det blåses opp en boble i teknologi– og grønne investeringer, sier aksje- og rentesjef Gaute Eie i ABG Sundal Collier.

– Det ligner litt på år 2000, selv om situasjonen ennå ikke er så ekstrem.

Eie forteller om en tur til Silicon Valley i det året.

Han jobbet da som IT–forvalter i DNB og var forbauset over at ingen av selskapene han traff snakket om lønnsomhet.

Det dreide seg bare om hvor fort topplinjen skulle vokse.

– På den tiden var konsernverdi/salg den eneste verdivurderingsmodellen som ble brukt, ettersom ingen brydde seg om inntjeningen, tilføyer han.

– Nå ser vi til en viss grad den samme tilnærmingen.

Jeg begynner å bli noe nervøs for at det blåses opp en boble...
Gaute Eie, ABG Sundal Collier

Trekker til seg penger

Eie tror likevel at teknologi-, helse- og grønne aksjer vil gi best avkastning i høst, ettersom investorene nå skyter mye penger inn i nettopp disse sektorene.

Kahoot og Nordic Semiconductor er følgelig blant hans favoritter.

– Førstnevnte har en unik posisjon innen digital læring og en veldig skalerbar forretningsmodell, forklarer Eie.

– Nordic Semiconductor la på fredag frem en positiv resultatoppdatering og vil trolig fortsette å levere sterke tall, samtidig som konsensusestimatene gradvis heves.

Eie trekker også frem farmasikonsernet Vaccibody, som har en unik plattform innen kreftvaksine. Han forventer positive nyheter fra selskapet gjennom høsten.

VENTER FORTSATT OPPGANG: Aksjesjef Gaute Eie i ABG Sundal Collier. Foto: Eivind Yggeseth

Venter sterk børshøst

– Lave renter og sentralbankenes tilførsel av likviditet innebærer at også børsene generelt trolig vil stige, fortsetter Eie.

– På litt lenger sikt, 6–12 måneder, blir vinnerne trolig selskaper som vil dra særlig nytte av at Covid-19 er under kontroll.

Banksektoren er et eksempel, ifølge Eie, og her holder aksjesjefen en knapp på Sparebanken Vest og Skandiabanken.

Begge er fokusert på personmarkedet, som selv under coronakrisen klarer seg overraskende godt. Dessuten ventes Sparebanken Vests suksess med Bulder Bank–satsingen å øke interessen rundt aksjen i de neste par årene.

Liker oppdrettsaksjer

For øvrig regner Eie med at etterspørselen etter laks vil komme sterkt tilbake, så snart coronakrisen er over og restaurantene igjen åpnes.

– Vi tror laksemarkedet blir mye strammere neste år, utdyper han.

– Innen fisk ville jeg eid SalMar, som er sektorens klart beste selskap, og Mowi, som har hatt et kursfall på 24 prosent så langt i år.

Anbefalinger

Kahoot

Nordic Semiconductor

Vaccibody

Sparebanken Vest

Skandiabanken

SalMar

Mowi

børsintervju
gaute eie
abg sundal collier
grønne aksjer
IT-aksjer
boble
kahoot
mowi
salmar
skandiabanken
sparebanken vest
nordic semiconductor
vaccibody
Nyheter
Børs
Børsintervju