40 prosent i bankaksjer

Landkreditt Utbyttes klart største sektoreksponering er mot norske finanskonserner som DNB og Pareto Bank. Både prisingen og risikoen er lav.

BLANT FAVORITTENE: DNBs hovedkontor i Oslo. Aksjen regnes fortsatt som «billig». Foto: Johan Stub
Børsintervju

– Det bør fortsatt være mulig å realisere god risikojustert avkastning fra børsnoterte norske selskaper, uten å ta altfor høy risiko, hevder Sigurd Klev, som forvalter Landkreditt Utbytte.

– I dette fondet er 40 prosent av kapitalen plassert i et utvalg av norske banker.

Klev nevner DNB  , Pareto Bank og de fleste større regionsparebankene.

Han opplyser at bankporteføljen nå verdsettes til 95 prosent av bokført verdi, til tross for at neste års forventede egenkapitalavkastning ligger på 10–11 prosent.

FORVALTER UTBYTTEFOND: Sigurd Klev i Landkreditt Forvaltning. Foto: Bjørn H. Stuedal
Det bør fortsatt være mulig å realisere god risikojustert avkastning...
Sigurd Klev, Landkreditt Forvaltning

Positiv til sjømatsektoren

Klev er dessuten positiv til forsikringsselskapene Gjensidige og Storebrand, samt eiendomsselskapet Entra.

I tillegg kommer Telenor   , AF Gruppen    og Veidekke   .

– Sjømatsektoren bør også utgjøre et sentralt element i en robust portefølje, fortsetter Klev.

– Her har jeg valgt å kjøpe en kurv bestående av seks av de største havbruksselskapene på børsen.

Ingen «grønne» aksjer

Som navnet tilsier, fokuserer Klevs fond på utbytteaksjer, og dette ekskluderer de fleste «grønne» investeringer.

Forvalteren ser ikke dette som noe stort problem.

– Det vil med stor sannsynlighet bli børsnotert mange nye «grønne» selskaper fremover, og av disse kommer en relativt høy andel ikke til å levere utvikling og avkastning i tråd med de optimistiske forventningene, forklarer han.

– Dessuten vil investorene før eller senere igjen rette blikket mot verdiaksjer, i stedet for å fokusere på vekst, ettersom alle selskaper til syvende og sist bør verdsettes som summen av de diskonterte fremtidige kontantstrømmene.

Oslo Børs henger etter

Til slutt påpeker Klev at Oslo Børs har gitt omtrent null avkastning i det seneste året, mens tallene for amerikanske S&P 500 og Nasdaq er henholdsvis 16 og 40 prosent, målt i norske kroner. Siden våren 2009 har sistnevnte steget tre ganger mer enn Hovedindeksen.

Forskjellen skyldes primært at Oslo Børs har en langt større andel oljerelaterte aksjer, og at disse samlet sett har tapt verdi i det seneste tiåret.

– Nær sagt alle andre bransjer har gitt positiv avkastning, og på topp troner handelsselskaper, programvareprodusenter, bioteknologi– og IT–selskaper, utdyper Klev.

– Det hjelper ikke at stadig flere kapitalforvaltere, særlig i Europa, ekskluderer olje- og oljerelaterte aksjer fra sine porteføljer og samtidig vekter opp såkalt «grønne» selskaper.

Anbefalinger

Norske banker

Gjensidige

Storebrand

Entra

Telenor

AF Gruppen

Veidekke

Sjømatselskaper

børsintervju
sigurd klev
landkreditt forvaltning
utbytte
bankaksjer
dnb
pareto bank
telenor
entra
gjensidige forsikring
storebrand
af gruppen
veidekke
oppdrett
mowi
bakkafrost
salmar
lerøy
sparebanker
Nyheter
Børs
Børsintervju