Satser på grønn verdi

Investeringsdirektør Jon Sigurdsen i UCVO tror miljøtrenden vil fortsette og at investorene igjen vil få øynene opp for «billige» aksjer.

TJENER PÅ UTSLIPPSKRAV: En av Chemours' fabrikker i Holland. Selskapet er blant Sigurdsens favoritter. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Verdiaksjer har lenge utviklet seg svakere enn vekstaksjer, og differansen har etter hvert blitt ekstrem, konstaterer investeringsdirektør Jon Sigurdsen i UCVO.

– Bedre vekstutsikter vil trolig endre dette, ettersom verdiaksjer nå har mye mer oppside.

I fondet Undiscovered Carbon Value Opportunities fokuserer Sigurdsen særlig på lavt prisede «grønne» aksjer, som etanolprodusenten Rex American Resources.

– På kort sikt vil selskapets inntjening øke dramatisk, ettersom den inneværende sesongens gode avling vil senke maisprisene, samtidig som etanolprisene stiger, forklarer han.

– Dette betyr sterke kontantstrømmer, og om noen år kan kontantbeholdningen være lik dagens markedsverdi.

Rex American Resources har dessuten et spennende karbonfangstprosjekt som kan gi sterk bunnlinjevekst lenger frem i tid, ifølge Sigurdsen.

FORVALTER NYTT MILJØFOND: Investeringsdirektør Jon Sigurdsen i UCVO. Foto: Eivind Yggeseth
...verdiaksjer...har mye mer oppside
Jon Sigurdsen, UCVO

Mange nye kontrakter

Også energibesparingsselskapet Willdan befinner seg i porteføljen.

Sigurdsen venter mange nye kontrakter i de kommende kvartalene, idet strømleverandører i flere amerikanske stater pålegges å outsource.

– Mulighetene for energibesparing er fremdeles enorme og vil trolig sørge for tosifret underliggende vekst, hevder forvalteren.

– Selskapet bygger også opp en programvareportefølje som bør gi stigende marginer og høyere multipler over tid.

Kjemiselskapet Chemours ventes på sin side å tjene på strengere utslippskrav i Europa, samt høyere titaniumdioksidpriser. Aksjen er fortsatt langt «billigere» enn typiske grønne aksjer.

Sentralt i grønn plan

– Det franske metallresirkuleringsselskapet Derichebourg er svært gunstig priset og vil trolig spille en sentral rolle i EUs grønne plan, fortsetter Sigurdsen.

– Selskapet vokser også innen flere spennende områder, som batteriresirkulering.

Til slutt nevner UCVO–forvalteren hydrokarbonselskapet BW Energy (  ), hvor han venter sterk produksjons- og kontantstrømsvekst i de kommende årene.

Sigurdsen presiserer at ikke alle investeringsmulighetene i karbonsegmentet nødvendigvis er «grønne». I tillegg advarer han at forventningene til en del ESG-aksjer nå er blitt så optimistiske at de kan bli vanskelige å innfri.

– Sektoren tilføres nå mye billig kapital, samtidig som blant annet skattereglene motiverer til økte investeringer, og på sikt kan dette skape overkapasitet og lav avkastning for aksjonærene, utdyper han.

Anbefalinger

Rex American Resources

Willdan Group

Chemours

Derichebourg

BW Energy

det grønne skiftet
esg
jon sigurdsen
børsintervju
miljøfond
bw energy
BWE
Nyheter
Børs
Børsintervju