+ mer
MINDRE GRENSEHANDEL: Paradoksalt har Europris' omsetning økt under pandemien, delvis som følge av redusert grensehandel. Bildet er fra Strömstad. Foto: Eivind Yggeseth

Covid-19 er fortsatt den største risikoen

Meglersjef Martin Skuseth er positiv til aksjer, men tror pandemien vil ha langsiktige virkninger på folks forbruksmønstre.

– På kort sikt er coronapandemien fortsatt den største og viktigste enkeltfaktoren for aksjemarkedets utvikling, hevder lederen for Sparebanken Møre Markets, Martin Skuseth.

– Det er høyst usikkert hvor lenge vi må leve med den, omfanget av den og de økonomiske effektene av den.

Meglersjefen regner dessuten med at covid–19 vil sitte lenge i folks bevissthet, også etter at en vaksine blir allment tilgjengelig.

Han fraråder følgelig å satse på aksjer relatert til reiseliv og turisme.

– For eksempel opplever flyselskaper og hoteller nå tilnærmet stillstand og en dramatisk lavere inntjening, utdyper han.

– Mange av dem har også en stadig mer presset gjeldssituasjon, noe som kan bli svært utfordrende fremover.

MØRE–BASERT MEGLERSJEF: Martin Skuseth, som leder Sparebanken Møre Markets. Foto: Iván Kverme
Det er høyst usikkert hvor lenge vi må leve med den...
Martin Skuseth, Sparebanken Møre Markets

Har tro på butikkjede

Skuseth påpeker at andre selskaper, som Europris (  ), opplever økt vekst under pandemien.

– Nedstengning av svenskegrensen bidrar til å øke omsetningen, og etter et overraskende sterkt andre kvartal er inntjeningsestimatene for den inneværende perioden oppjustert, forklarer han.

– I tillegg har antallet medlemmer i «Europris–klubben» steget mye gjennom pandemien, og en god del av disse vil trolig fortsette å bruke Europris, også når markedet normaliseres.

To defensive aksjer

To andre favoritter, Telenor (  ) og Gjensidige (  ), er kjent for å levere relativt stabile resultater og påvirkes mindre av perioder med svak økonomisk vekst.

Begge ventes dessuten å betale ut hyggelige utbytter i de kommende årene.

– Samtidig burde restrukturering eller et eventuelt salg av Telenors virksomhet i Asia kunne løfte aksjekursen, tilføyer Skuseth.

– Gjensidige har på sin side en god underliggende drift og er meget godt kapitalisert.

Med lavest kostnader

For meglersjefens fjerde favoritt, SalMar (  ), er inntjeningen mer syklisk.

Skuseth påpeker imidlertid at selskapets har bransjens laveste kostnader, bare 34 kroner pr. kilo fisk.

Han tror dessuten at lakseprisen vil stige allerede neste år, idet etterspørselsveksten normaliseres og tilbudet øker med beskjedne 1-2 prosent. En forutsetning er at coronakrisen ikke blir betydelig verre.

– Vi liker også Yara (  ), fortsetter Skuseth.

– Selskapet ble nylig betalt rundt 1 milliard dollar for en eierandel i Quatar Fertilizer Company og planlegger nå å kjøpe tilbake egne aksjer gjennom det neste halvåret.

De nye pengene innebærer også at det kan bli snakk om et ekstraordinært utbytte, ifølge meglersjefen. Han mener utbetalingene kan skape et positivt sentiment rundt aksjen og drive kursen opp mot analytikernes gjennomsnittlige kursmål på 420 kroner.

Anbefalinger

+ Europris

+ Telenor

+ Gjensidige Forsikring

+ SalMar

+ Yara International

– Reiselivs– og turismeaksjer

Nyheter
Børs
Børsintervju