– Dette er et ekstremt interessant marked

Resirkulering av plastavfall er et av fremtidens store vekstområder, ifølge Nordea-forvalteren Audhild Asheim Aabø. Hun liker særlig ESG–aksjen Agilyx.

VEKSTOMRÅDE: Agilyx har en innovativ løsning på plastproblemet. Her fra Klemetsrud energigjenvinningsanlegg. Foto: NTB
Børsintervju

– Markedet for resirkulering av plast er ekstremt interessant, da det gir stort rom for lønnsom vekst i kombinasjon med en markant positiv ESG-profil, erklærer Aabø.

– Agilyx har operert i dette markedet i en årrekke og har en gjennomprøvd modell for resirkulering av et vidt spekter av plast gjennom pyrolyse.

Aabø liker dessuten selskapets lite kapitalkrevende strategi, der kundene selv eier anleggene som designes, bygges og driftes av Agilyx.

LIKER «GRØNNE» AKSJER: Forvalteren Audhild Asheim Aabø i Nordea Asset Management. Foto: Nordea
Agilyx har operert i dette markedet i en årrekke
Audhild Asheim Aabø, Nordea Asset Management

Landbasert oppdrett

Børsnykommeren Salmon Evolution er en annen «grønn» favoritt.

Selskapet driver med landbasert oppdrett, som regnes som mer miljøvennlig enn både havbasert akvakultur og husdyrhold.

– Salmon Evolution har et godt vekstpotensial, en erfaren ledelse og gode industrielle samarbeidspartnere, hevder Aabø.

– Merk imidlertid at selskapet per i dag ikke produserer fisk og at investeringer i relativt ny teknologi innebærer en del risiko.

Prisingen kan forsvares

Aabø liker også Borregaard  , til tross for den seneste tidens solide kursoppgang.

– Den høye prisingen kan forsvares, ettersom selskapet først nå virkelig begynner å få betalt for de seneste årenes store vekstinvesteringer, forklarer hun.

– Finansielle mål presentert på denne månedens kapitalmarkedsdag indikerer at inntjeningen per aksje vil være 60–70 prosent høyere om tre år.

Forvalteren tror Borregaards investeringer blir betydelig lavere i tiden som kommer og at dette vil bidra til økt avkastning på kapitalen.

Sterk inntjeningsvekst

Kid-aksjen   er en annen yndling som har steget mye siden nyttår.

Aabø påpeker imidlertid at også inntjeningen har skutt opp, slik at dagens P/E-multippel er relativt beskjedne 12.

– Den sterke inntjeningsveksten skyldes delvis at coronaviruset har medført at nordmenn har holdt seg hjemme og prioritert forbruk på hjemmetekstiler og interiør, men også en underliggende operasjonell forbedring, utdyper hun.

– I tillegg gjør nylig oppkjøpte Hemtex det langt bedre i Sverige enn konkurrentene, noe som burde bidra til å opprettholde Kids lønnsomhet i 2021.

Billige sparebanker

De norske sparebankene er et mer konservativt innslag i Aabøs portefølje.

Hun viser til at de over lang tid har gitt en solid avkastning på egenkapitalen, samt at prisingen generelt er svært attraktiv.

– For eksempel ventes SpareBank 1 SMN å levere en egenkapitalavkastning på nærmere 9,5 prosent i 2021, mens pris/bok–multippelen er under 0,9, tilføyer forvalteren.

Aabø har derimot lenge vært skeptisk til oljeserviceaksjer, og det er hun fortsatt.

– Selv om oljeprisen har kommet litt opp siden bunnen i april, vil covid-19 trolig fortsette å tynge oljemarkedet, advarer hun.

– I de seneste årene har oljeselskapenes investeringer sunket, og denne trenden ligger an til å fortsette – noe som i sin tur vil redusere oljeservicebransjens aktivitetsnivå og inntjening.

Anbefalinger

+ Agilyx

+ Salmon Evolution Holding

+ Borregaard

+ Kid

+ SpareBank 1 SMN

– Oljeserviceaksjer

nordea asset management
agilyx
plastavfall
resirkulering
covid-19
borregaard
kid
Sparebank 1 SMN
oljeservice
salmon evolution
Nyheter
Børs
Børsintervju