Nordiske produsenter i medvind

Økonomisk innhenting og driftsmessige forbedringer gjør aksjer som Elkem, Fagerhult og Inwido interessante, ifølge Arctic-forvalteren Sindre Sørbye.

«GRØNN» VIRKSOMHET: Et av Elkems prosjekter er produksjon av anodemateriale til elbilbatterier. Foto: Elkem
Børsintervju

– På kort sikt kan Elkem (  ) tjene på et tiltagende oppsving i sektorer som bil og bygg & anlegg med utspring i Kina, der silikonprisene stiger, hevder Sørbye, som forvalter fondene Arctic Nordic Equities og Arctic Norwegian Value Creation sammen med Tore Menghoel og Ole Dahl.

– Samtidig vokser selskapet innenfor spesialiserte høymarginnisjer og har mange interessante FOU–initiativer.

Et eksempel på sistnevnte er Elkems «grønne» anodesatsing, som rettes mot Europas elbilbatterimarked.

– Der kan Elkem få en unik posisjon, mener forvalteren.

– Kanskje vil Elkem allerede mot slutten av neste år vurdere å børsnotere et slikt initiativ.

FORVALTER TO AKSJEFOND: Sindre Sørbye i Arctic Asset Management. Foto: Hegnar Media
På kort sikt kan Elkem tjene på et tiltagende oppsving i sektorer som bil og bygg & anlegg...
Sindre Sørbye, Arctic Asset Management

Svensker kutter kostnadene

En annen favoritt, det svenske belysningsselskapet Fagerhult, har lenge hatt svak markedsvekst, og Covid–19 medførte en sterk nedbremsing i inntektene fra butikkene.

Nå trimmer ledelsen kostnadene og integrerer italienske iGuzzini, som ble kjøpt i fjor.

– Fagerhults bruttomargin har bedret seg gjennom flere år, noe som tilsier at økte volumer kan gi høyere driftsmarginer, sier Sørbye.

– I tillegg kan voksende etterspørsel etter energisparende løsninger og Internet–of–Things (IoT) heve salget av selskapets LED–baserte belysningsløsninger.

Sørbye liker for øvrig at Fagerhults hovedeier er det anerkjente investeringsselskapet Latour, som også er tungt inne i Tomra Systems.

Med rekordhøy ordrebok

Sørbyes portefølje inneholder dessuten Inwido, en ledende vindusprodusent. Hovedmarkedet er Norden, men selskapet har også virksomheter i syv andre europeiske land.

I likhet med en del andre svenske selskaper, baseres forretningsmodellen på mindre oppkjøp og desentraliserte virksomheter.

– Inwido har oppveid svakere svenske og finske markeder med sterk vekst i Danmark og nettbasert salg, slik at inntjeningen i de senere årene har vært ganske stabil, tilføyer han.

– 30. juni var ordreboken rekordhøy, til tross for Covid–19, og aksjens prising er fortsatt relativt lav.

Snuoperasjon i Telia

Utenfor industrisektoren synes Sørbye at Telia-aksjen er interessant.

Avkastningen har siden børsnoteringen i 2000 vært langt lavere enn Telenors (  ), men i de seneste årene er store grep tatt for å bedre driften.

– Selskapet harforlatt de problematiske «stan–landene» og er på vei ut av den vanskelige Turkcell-investeringen, så det er nå en rendyrket nordisk/baltisk telekomoperatør, konstaterer Sørbye.

– Direkteavkastningen er allerede attraktiv, og med ny toppsjef og styreleder, som begge har en sterk bakgrunn, kan kostnadene bedres ganske betydelig.

Landbasert oppdrett

Til slutt trekker forvalteren frem den landbaserte oppdretteren Salmon Evolution.

– Selskapet satser på en hybrid-gjennomstrømningsteknologi, der fisken kontinuerlig tilføres friskt sjøvann, noe som gir lavere biologisk og fiskehelsemessig risiko sammenlignet med enkelte mer kompliserte landbaserte oppdrettsprosjekter, opplyser Sørbye.

– Man har allerede sikret seg en stor, industriell partner i Sør–Korea med tanke på utrulling av konseptet i Asia fra neste år av.

Anbefalinger

Elkem

Fagerhult

Inwido

Telia

Salmon Evolution Holding

arctic asset management
elkem
salmon evolution
telia
telenor
Nyheter
Børs
Børsintervju