Satser på innhenting i 2021

Selskaper som DNB, Grieg Seafood og Mowi ligger an til å komme sterkt tilbake neste år, ifølge Forte-forvalteren Morten Schwarz.

NORGES STØRSTE BANK: DNB har kommet seg greit gjennom 2020, påpeker forvalteren Morten Schwarz. Bildet viser bankens hovedkontor i Oslo. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Det lave rentenivået bidrar til at avkastningskravet for aksjer er lavere og rettferdiggjør noe høyere multipler og verdsettelse, hevder senior porteføljeforvalter Morten Schwarz i Forte Fondsforvaltning.

– At avkastningen i rentemarkedet er så lav gjør at aksjer virker mer attraktive i forhold til andre plasseringsalternativer.

DNB blant favorittene

Forvalteren av Forte Norge synes DNB-aksjen  er særlig interessant.

Han viser til at Norges største bank så langt har kommet seg greit gjennom 2020, og at utsiktene for neste år er bedre.

– Prisingen synes attraktiv, ettersom banken er godt kapitalisert og handler under bokførte verdier, tilføyer han.

– I 2021 bør vi se utbytteutbetalinger på over fem prosent og økt inntjening.

Også Grieg Seafood  befinner seg i porteføljen, til tross for at oppdretteren nylig varslet at resultatet i tredje kvartal blir verre enn tidligere antatt. På den positive siden er aksjekursen enda lavere enn i mars, og Schwarz tror en økning i slaktevolumet til rundt 100.000 tonn neste år vil bidra til å heve resultatmarginene og inntjeningen.

FORVALTER FORTE NORGE: Morten Schwarz i Forte Fondsforvaltning. Foto: Bård Ivar Basmo
...banken er godt kapitalisert og handler under bokførte verdier
Morten Schwarz, Forte Fondsforvaltning

Verdens største oppdretter

Schwarz synes dessuten at Mowi-aksjen  gir gode avkastningsmuligheter, med relativt lav risiko.

– Konsernet er godt diversifisert og har en sterk markedsposisjon, konstaterer han.

– Kursen har falt rundt 25 prosent i år, grunnet lavere inntjening og utbyttestans, men dette vil trolig reverseres neste år.

Nummer fire på forvalterens liste er Yara International  .

– Dette er et veldrevet og godt kapitalisert selskap som lider litt under at Kina i år har øket sin gjødselproduksjon, sier han.

– Imidlertid synes aksjens prising lav, og de har satt i gang et stort tilbakekjøpsprogram, i tillegg til at de kan betale ut gode utbytter.

«Imponerende utvikling»

Til slutt trekker Schwarz frem Nordic Semiconductor  .

Han påpeker at aksjens P/E-multipler ikke er særlig høye, dersom man justerer for den forventede inntjeningsveksten og sammenligner med tilsvarende andre selskaper.

– I det seneste året har Nordic Semiconductor hatt en imponerende utvikling, med meget sterk vekst innen Bluetooth Smart, utdyper han.

– Selskapet fortsetter å vinne innpass i nye produkter og ser ut til å kunne levere en 50 prosent resultatvekst i 2021.

For øvrig er Forte–forvalteren fortsatt negativ til oljeservicesektoren generelt. Et mulig unntak er Subsea 7  , som har vist en god evne til å tilpasse seg nye markeder.

Anbefalinger

Kjøp:

DNB

Grieg Seafood Group

Mowi

Yara International

Nordic Semiconductor

Unngå:

Oljeserviceaksjer generelt

børsintervju
morten schwarz
forte fondsforvaltning
dnb
mowi
yar
gsf
NOD
SUBC
Nyheter
Børs
Børsintervju