– På tide å kjøpe lakseaksjer

Lav tilbudsvekst og stigende etterspørsel burde løfte lakseprisene og bidra til kursoppgang for mange oppdrettsaksjer, ifølge analytiker Knut-Ivar Bakken.

SNART STIGER PRISENE: Lakseprisen har en tendens til å stige fra midten av november, ifølge Danske Bank Markets. Bildet er fra et av Mowis skotske oppdrettsanlegg. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Jeg er generelt positiv til oppdretterne og tror dette er et godt tidspunkt for å kjøpe lakseaksjer, erklærer analytiker Knut-Ivar Bakken i Danske Bank Markets.

– Etterspørselen etter laks har vokst mye over mange år og vil trolig fortsette å gjøre det, ettersom dette er et sunt produkt som er relativt enkelt å tilberede.

Bakken tror følgelig at prisene og oppdretternes lønnsomhet vil stige, når coronakrisen ender og salget til hotell- og restaurantbransjen henter seg inn.

Han ser allerede at hjemmekonsumet øker, noe som i de seneste ukene har bidratt til at verdien av norsk lakseeksport til EU knapt omtrent er lik nivået før covid-19.

Venter lav tilbudsvekst

– At prisene fortsatt er svake forklares vel så mye av normale sesongmessige variasjoner, fortsetter analytikeren.

– Lakseprisen bør styrke seg fra midten av november, som følge av økt etterspørsel fra supermarkedene før jul, samtidig som kaldere sjøtemperaturer gir oppdretterne fleksibilitet rundt biomassen.

POSITIV TIL SEKTOREN: Danske Bank-analytiker Knut-Ivar Bakken. Foto: Danske Bank

Bakken venter dessuten at tilbudsveksten vil holde seg lav i flere år, idet strenge reguleringer i Norge og Chile begrenser konvensjonelle oppdretteres produksjon.

– Det er i dag mange ulike prosjekter for landbasert oppdrett, og på lang sikt kan disse bli et viktig supplement for å møte etterspørselsveksten, legger han til.

– Imidlertid vil de neppe ødelegge markedsbalansen, da utbyggingene vil skje gradvis og avhenger av en solid laksepris for å realiseres.

Bakkens favorittaksjer

Analytikerens favoritter i sektoren er Lerøy Seafood  og konsernets største aksjonær, Austevoll Seafood  .

– Lerøy vil trolig ha operasjonelle forbedringer og volumvekst fra neste år, da selskapet endelig begynner å høste fra sine investeringer i stor smolt, forklarer han.

– Dette bør redusere produksjonstiden i sjøen og dermed senke den biologiske risikoen.

Disse forbedringene bør også redusere selskapenes verdsettelsesrabatt i forhold til konkurrentene, ifølge Bakken. Han mener oppsiden er særlig stor for Austevoll, ettersom konsernverdien bare er 600 millioner kroner, dersom man trekker fra Lerøy-aksjenes verdi.

Tjener mest på prisløft

Bakken ser også betydelig oppside for Mowi  og Grieg Seafood  .

– Spesielt Grieg har relativt høye produksjonskostnader per kilo, noe som betyr at inntjeningen vil påvirkes ekstra mye av de forventede sterke lakseprisene i 2021 og 2022, sier han.

– Risk/reward-forholdet er attraktivt, da aksjen prises på linje med verdien av lisensene i Norge alene, gitt prisene oppnådd i den siste auksjonen i august.

Når det gjelder Mowi, regner Bakken med at produksjonen i neste år vil øke mer enn markedsveksten, som følge av en gjeninnhenting i Canada.

– Det er også positivt at selskapet reduserte kostnadene i Norge i tredje kvartal, tilføyer han.

For øvrig opererer Danske Bank Markets ikke med noen salgsanbefalinger i sjømatsektoren. Norway Royal Salmon  er imidlertid nær Bakkens kursmål.

Anbefalinger

Lerøy Seafood Group

Austevoll Seafood

Mowi

Grieg Seafood

børsintervju
danske bank
oppdrett
mowi
AUSS
LSG
gsf
nrs
Nyheter
Børs
Børsintervju