– USA-valget styrer det meste nå

Investorene venter en Biden-seier og økt offentlig pengebruk, påpeker Nordea–forvalteren Jon Hille-Walle. Selv satser han på sterke verdiaksjer.

VERDIFULLE AKSJER: Wilhelmsen Holding har store urealiserte gevinster på sin eierpost i det koreanske shippingselskapet Glovis. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– De fleste selskapene har slått forventningene for tredje kvartal, i hvert fall på bunnlinjen, konstaterer Jon Hille-Walle, som forvalter aksjefondet Nordea Norge Pluss.

Han tror trenden vil fortsette i de kommende ukene.

– USA-valget styrer derfor det meste nå, og sentimentet er at en Biden-seier, med påfølgende økt offentlig pengebruk, står høyest på markedenes ønskeliste, fortsetter Hille–Walle.

– Tiltagende coronasmitte kan svekke markedet, men de fleste myndigheter søker mindre og mer rettede tiltak enn de totale nedstengingene vi så tidligere i år, og en vaksine i første halvår 2021 er fortsatt realistisk.

FORVALTER NORDEA–FOND: Jon Hille–Walle finner fortsatt røverkjøp på Oslo Børs. Foto: Nordea
...en Biden-seier, med påfølgende økt offentlig pengebruk, står høyest på markedenes ønskeliste
Jon Hille-Walle, Nordea Asset Management

«Ekstremt attraktiv» aksje

Blant enkeltaksjene har Hille-Walle særlig tro på Aker BP  , som han kaller «ekstremt attraktiv».

Han viser til god lønnsomhet, selv med dagens lave oljepris, samt lavere investeringer og betydelig produksjonsvekst i de kommende kvartalene.

– Resultatet blir en sterk kontantstrøm, som på sikt vil returneres til aksjonærene, hevder han.

Også Treasure  er i porteføljen. Selskapet eier Wilhelmsens aksjer i det koreanske logistikkselskapet Glovis, og disses markedsverdi er nær det dobbelte av Treasures.

– Treasure har tidligere solgt aksjer, og dette er trolig aktuelt igjen, nå som Glovis-kursen er nær en femårig topp, tilføyer forvalteren.

Svært lukrative kontrakter

Hille-Walle har dessuten regnet ut at en realisering av Glovis-posten på dagens nivå ville generere rundt 140 kroner i kontanter per aksje i Wilhelmsen Holding  .

– Dette innebærer at man får alle selskapets øvrige eiendeler mer eller mindre gratis, opplyser han.

Forvalteren finner også verdi i OHT, som drar nytte av veksten i markedet for vindturbininstallasjon. Han påpeker at relativt få selskaper kan håndtere de stadig større vindturbinene som nå settes opp.

– Det er klare paralleller til riggmarkedet et drøyt tiår tilbake, og OHT burde i de neste par årene kunne slutte svært lukrative kontrakter for sine nybygg, forklarer han.

Lavt priset farmasiaksje

En fjerde favoritt, Lifecare, leverer en innovative løsning for måling av diabetesrelatert blodsukker og ble nylig tildelt betydelige forskningsmidler fra EU.

– Dessuten er Digital Diagnostics, som Lifecare eier en firedel av, nær en godkjenning av sin elektroniske Covid-test i Tyskland, tilføyer Hille-Walle.

– Denne unoterte aksjeposten kan alene være verdt opp mot to milliarder kroner, basert på nylige transaksjoner, mens hele Lifecares børsverdi bare er 475 millioner kroner.

Hille-Walle er mindre imponert over Equinor-aksjen  , som hittil i år har falt langt mindre enn for eksempel Total, BP og Shell, målt i dollar.

– Også disse rivalene har store ambisjoner innen grønn energi, konstaterer han.

– Om forklaringen er at Equinor ikke har vesentlig nedstrømsvirksomhet eller at de har lave CO2-utslipp per fat olje, burde Lundin og Aker BP ha gjort det enda bedre, men det er ikke tilfellet.

Anbefalinger

Kjøp:

Aker BP

Treasure

Wilhelmsen Holding

OHT

Lifecare

Unngå:

Equinor

børsintervju
nordea asset management
jon hille-walle
aker bp
treasure
wilh. wilhelmsen holding
equinor
lifecare
OHT-ME
lundin
total
glovis
Nyheter
Børs
Børsintervju