Lakseaksjer for turbulente tider

SalMar og Bakkafrost er de minst risikable oppdrettsaksjene, ifølge analytiker Christian Nordby. Mowi og Grieg Seafood har imidlertid større oppside.

EN LAVKOSTPRODUSENT: Fra SalMars slakteri på Frøya. Aksjen er en av Kepler Cheuvreuxs favoritter. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– SalMar  og Bakkafrost  er lavkostselskapene som typisk leverer gode resultater, konstaterer analytiker Christian Nordby i Kepler Cheuvreux.

– De passer i en portefølje hvor man ønsker noe lavere risiko.

Nordby tilføyer at Mowi  har større operasjonell risiko, fordi en del av produksjonen finner sted i land med høyere kostnader, som Canada og Skottland.

– Dette innebærer imidlertid også at oppsiden er bedre, ettersom vi tror lakseprisen vil stige, presiserer han.

FOKUSERER PÅ OPPDRETTSSEKTOREN: Analytiker Christian Nordby i Kepler Cheuvreux. Foto: Kepler Cheuvreux
SalMar og Bakkafrost er lavkostselskapene...
Christian Nordby, Kepler Cheuvreux

Lerøy er spennende

Av de tradisjonelle lakseaksjene er Grieg Seafood  enda mer risikabel, ifølge Nordby.

Selskapets aksjekurs er sågar halvert siden nyttår.

– De er blitt unntatt fra sine lånebetingelser frem til tredje kvartal neste år, og dersom markedet bedrer seg som ventet, er dette sektorens mest potente investering, sier han.

– Det skal imidlertid sies at laksemarkedet på kort sikt kan oppleve uvanlig høy volatilitet og usikkerhet rundt etterspørselen, som følge av økt uro og nedstengninger i Europa.

Til slutt trekker Nordby frem Lerøy Seafood LSG. Han viser til at rundt en femdel av konsernets rødfiskvolum er ørret og venter et strammere marked for denne typen fisk fra fjerde kvartal. Dette bør i sin tur gi bedre prisoppnåelse og resultater i 2021.

Unngår chilenerne

Mens Nordby generelt er positiv til de norske oppdretterne, styrer han for tiden unna Salmones Camanchaca.

– Den chilenske lakseprisen har vært vesentlig svakere enn den norske, og dette har skapt et vanskelig marked for chilenerne, forteller han.

– Også det chilenske markedet vil trolig bedres, men pr. dags dato er det gunstigere å eie selskaper med hovedbase i Norge og Færøyene.

For øvrig er Nordbys optimisme til prisutviklingen delvis basert på at covid-19 har løftet salget av laks i butikkene. Han tror dette kan fortsette, selv etter at pandemien er over, samtidig som etterspørselen fra hoteller, restauranter og cateringbedrifter da vil hente seg inn.

Begrenset tilbudsvekst

– Når det kommer til tilbudssiden, anslår vi at den norske produksjonen vil vokse med rundt 3 prosent i snitt over de neste årene, fortsetter analytikeren.

– De chilenske volumene har vært mer volatile, og der venter vi et 5,5 prosent fall i tilbudet neste år.

Resultatet blir sannsynligvis at norsk laks tar markedsandeler, samtidig som kombinasjonen av et relativt lavt tilbud og stigende etterspørsel hever prisene.

– At laksemarkedet ligger an til å være stramt over de neste årene innebærer at vi er positive til sektoren på tolv måneders sikt, konkluderer Nordby.

Anbefalinger

+ SalMar

+ Bakkafrost

+ Mowi

+ Grieg Seafood

+ Lerøy Seafood

– Salmones Camanchaca