Har solgt alle aksjene

Global Assets & Tradings allokeringsmodell er nå 100 prosent i kontanter, som følge av den seneste tidens økte børsvolatilitet.

BLE DUMPET: Kongsberg Gruppen var blant aksjene som tidlig i november ble fjernet fra Global Assets & Tradings portefølje. Bildet viser selskapets Remote Weapon Station. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Vår makromodell ser på råvareprisene i realøkonomien, arbeidsledighet, endring i volatilitet og hvor markedet er i dag, opplyser investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets & Trading (GAT).

– Den beregner deretter hvor indeksen kommer til å være om én måned.

Ved inngangen til november signaliserte denne modellen at alle aksjer burde selges, slik at porteføljen var 100 prosent i kontanter.

– Forrige gang dette skjedde var i perioden 1. februar til 1. mai, tilføyer Maalen-Johansen.

– Denne allokeringen bidro til at vår avkastning hittil i år er på 22,7 prosent, netto kostnader.

BRUKER DATAMODELLER: Investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets & Trading. Foto: Global Assets & Trading
Forrige gang dette skjedde var i perioden 1. februar til 1. mai...
Lars Semb Maalen-Johansen, Global Assets & Trading

En urovekkende indikator

Investeringsdirektøren forklarer at GAT-modellens gjeldende anbefaling hovedsakelig skyldes markedets eksepsjonelt høye volatilitet i oktober.

– Imidlertid har ikke råvareprisene falt mye, og arbeidsledigheten synker, tilføyer han.

– Dette sier oss at det forventede børsfallet neppe blir like kraftig som i mars.

Maalen-Johansen påpeker dessuten at november typisk er en god børsmåned. Usikkerhet rundt USAs politiske situasjon og coronavirusets spredning kan imidlertid endre dette i år.

– Utfordringen de seneste årene er at aksjemarkedet er blitt mer og mer dekoblet fra realøkonomien, konstaterer han.

– Vi hensyntar begge deler og mener at dette vil gi meravkastning.

Solgte finans og energi

I tillegg til makromodellen, bruker GAT en faktormodell som aktivt plukker aksjer.

Frem til begynnelsen av denne måneden var porteføljen særlig tungt vektet i finans- og energiaksjer.

– Faktormodellens fokus på momentum innebærer at vi også fikk med oss selskaper innenfor grønn energi og biotek, tilføyer investeringsdirektøren.

– En annen viktig faktor er egenkapitalavkastning, og kombinasjonen av disse to skaper en god balanse mellom solide selskaper og hva markedet til enhver tid ønsker.

Faktormodellens aksjevalg

Maalen-Johansen presiserer at faktormodellen hver måned anbefaler 16 norske aksjer som burde gjøre det særlig bra i et stigende marked.

For tiden inkluderer disse blant andre Norwegian Finans  , Europris  , ABG Sundal Collier ASC, Kid  og Kongsberg Gruppen  . Med lik fordeling mellom de anbefalte aksjene, blir mest penger allokert til sektorene finans, energi, eiendom og handel.

– Det er viktig å merke seg at disse anbefalingene utelukkende gjelder, dersom makromodellen samtidig signaliserer børsopptur – noe som i dag ikke er tilfellet, sier Maalen-Johansen.

– For tiden er den overordnede allokeringen 100 prosent i kontanter, og følgelig har vi ingen aksjer i det hele tatt.

Noen av aksjene som ble solgt

Norwegian Finans

ABG Sundal Collier

Europris

Kid

Kongsberg Gruppen

børsintervju
lars semb maalen-johansen
global assets and trading
kongsberg gruppen
abg sundal collier
norwegian finans holding
europris
kid
Nyheter
Børs
Børsintervju