Tror oppturen vil fortsette

First-partner Erik Haugland tror aksjer og kredittobligasjoner vil fortsette å gjøre det bra. Han liker særlig verdiaksjer.

KLAR FOR INNHENTING: Fra Philly Shipyard, som er deleid av Aker-selskapet Aker Capital. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– I vår var verdensøkonomien i kraftig fall, og i løpet av noen uker gikk aksjemarkedene fra å være høyt priset til å bli attraktivt priset, konstaterer partner Erik Haugland i First Fondene.

– Disse faktorene gjorde at vår investeringsmodell ga grønt signal for å øke risikoen.

Mer spesifikt gikk kombinasjonsfondet First AllWeather fra en klar undervekt i aksjer og kredittobligasjoner til henholdsvis nøytral og overvekt i disse aktivaklassene.

– Dette var «mekaniske» beslutninger basert på kvantitative modeller – eventuell dårlig «magefølelse» fikk ingen innflytelse, påpeker Haugland.

Relativt dyre aksjer

Siden er aksjer blitt dyrere enn det historiske snittet, mens kredittobligasjoner ifølge Haugland er «rimelig nøytralt priset».

– Verdensøkonomiens rekyl har vært overraskende sterk, men vi er fortsatt 3–4 prosent under den global verdiskapingen i fjerde kvartal 2019 og enda lenger under trendbanen, tilføyer han.

– Dette betyr at veksten trolig blir god i de neste årene, noe som vil være understøttende for aksje- og kredittmarkedene generelt.

Enden på visen er at AllWeather-fondet for tiden er litt mer investert i aksjer og høyrentegjeld enn normalt.

SER REKTORROTASJON: Partner Erik Haugland i First Fondene. Foto: Iván Kverme
Verdensøkonomiens rekyl har vært overraskende sterk...
Erik Haugland, First Fondene

Verdiaksjene stiger

– Riktig nok gjør den seneste tidens kraftige, vaksinerelaterte børsopptur at markedet trolig er noe utsatt i forhold til eventuelle negative nyheter, fortsetter Haugland.

– I så fall kan vi få korreksjoner av typen vi ser med ujevne mellomrom, men ingenting i nærheten av hva vi opplevde i mars.

First-partneren viser dessuten til at investorene i de seneste ukene har flyttet penger fra vekstaksjer til verdiaksjer.

– Sistnevnte er fortsatt uvanlig lavt priset, etter å ha utviklet seg svakere enn såkalte vekstaksjer i mer enn ti år, sier han.

– Dette bidrar til at rotasjonsendringen som startet 9. november godt kan fortsette.

Noen favorittaksjer

Ifølge Haugland innebærer fenomenet at råvare- og finansaksjer burde gjøre det bedre enn det som har vært tilfellet i perioden 2010–2019.

– På et mer selskapsspesifikt plan liker vi også IT-konsulentselskapet BouvetBOUVET, som leverer svært god organisk vekst og lønnsomhet, forteller han.

– En annen favoritt, Kongsberg Gruppen  , fortsetter å slå forventningene med god margin, og dessuten er selskapets tilbakekjøpsprogram og ekstraordinære utbytte positivt.

Til slutt trekker Haugland frem Aker  . Han viser til konsernets diversifisering og gode drift, samt sterke kontantstrømmer fra blant annet oljeproduksjon i Nordsjøen. I tillegg synes han de «grønne» investeringene er spennende.

Anbefalinger

+ Råvareaksjer

+ Finansaksjer

+ Bouvet

+ Kongsberg Gruppen

+ Aker

børsintervju
first fondene
bouvet
aker
KOG
Nyheter
Børs
Børsintervju
Aksjeanalyse