Anbefaler aksjer, høyrente og eiendom

Økonomisk innhenting og rekordlave renter medfører at risikoaktiva vil slå trygge obligasjoner, ifølge investeringsdirektør Ole Morten Nafstad i Griff Kapital.

I VEKSTMODUS: Vekstmarkedene ligger an til å gjøre det bra, ifølge Nafstad. Foto: Bloomberg
Børsintervju

Den Oslo-baserte investeringsrådgiveren Griff Kapital oppdaterte nylig sitt syn på hvordan verdensøkonomien og de ulike markedene vil utvikle seg i de kommende månedene. 

Hovedscenarioet omfatter fortsatt en langsom og volatil innhenting i verdensøkonomien, med fallende arbeidsledighet og lav inflasjon.

– Den globale økonomien vil trolig være tilbake til nivået før covid-19 allerede i 2021, og vekstmarkedene ligger an til å få den største oppturen, utdyper investeringsdirektør Ole Morten Nafstad.

– Dette underbygges av offentlige tiltak og et relativt stabilt konsum.

I tillegg ventes det private forbruket først og fremst å stige gjennom økt netthandel, og så lenge coronakrisen vedvarer, bør industrien klare seg bedre enn tjenesteytende sektor.

POSISJONERT FOR INNHENTING: Investeringsdirektør Ole Morten Nafstad i Griff Kapital. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
...vekstmarkedene ligger an til å få den største oppturen
Ole Morten Nafstad, Griff Kapital

Spår lave renter lenge

– Videre regner vi med at sentralbankene holder styringsrentene rekordlave gjennom hele 2021, samt at de opprettholder – og i enkelte tilfeller vil kunne øke – de kvantitative lettelsene, tilføyer Nafstad.

– Inflasjonsmålet er ikke innen rekkevidde neste år, men forventningene er godt forankret, og rentekurven blir stigende.

For de børsnoterte selskapene synes investeringsdirektøren at topplinjene er særlig uforutsigbare, som følge av usikkerhet knyttet til covid-19.

Marginene bør derimot holde seg relativt stabile, ettersom det i de fleste sektorene bare er et moderat press på kostnadene.

– Et resultat er at neste års inntjeningsvekst sannsynligvis blir et sted mellom 6 og 10 prosent, sier han.

Rettferdiggjør prisingen

Solid bunnlinjevekst og lave renter innebærer i sin tur at investorene vil være villige til å betale høyere P/E–multipler enn det historiske snittet, ifølge Nafstad.

– Av samme grunn er høyrente og vekstmarkeder de segmentene av kredittmarkedet hvor det for tiden er mest verdi å hente, hevder Nafstad.

– Investment grade-delen er derimot mindre attraktiv, spesielt sett opp mot aksjer.

Investeringsdirektøren advarer imidlertid at coronarelaterte og økonomiske nyheter i høy grad vil fortsette å prege investorenes optimisme. I tillegg vil selskapsinntjeningen åpenbart ha mye å si.

– Investorene vil trolig beholde en stor andel kontanter, men stadig reorientere seg mot aksjer, sier han.

Venter sterkere krone

Nafstad venter at investorsentimentet vil føre til fluktuasjoner i valutamarkedene, idet stemningen varierer mellom risk-on og risk-off.

– I tillegg er vekstmarkedsvalutaer særlig følsomme for amerikansk vekst, inflasjon, renter og politikk, og dette vil støtte disse valutaene i vårt hovedscenario, utdyper han.

– Det samme er tilfellet med norske kroner og euro, mens amerikanske dollar vil være under press.

For øvrig er Griff Kapital positiv til eiendomsinvesteringer generelt.

Nafstad mener dessuten at diversifisering er kritisk, ettersom vi står foran en periode med mye volatilitet og støy i markedet.

Anbefalinger

+ Aksjer

+ Høyrentegjeld

+ Vekstmarkedsgjeld

+ Eiendom

– Investment grade–gjeld

børsintervju
fremvoksende økonomier
høyrenteobligasjoner
eiendom
verdensøkonomien
renter
covid-19
Nyheter
Børs
Børsintervju
Aksjeanalyse