Klimarisiko er en nøkkelfaktor

EUs nye klassifiseringssystem for bærekraft innebærer at enorme kapitalmengder vil flyttes fra «brune» til «grønne» bransjer, ifølge Jens-Morten Wembstad.

«HOT» TEKNOLOGI: Fra et karbonfangstanlegg i Canada. Aker Carbon Capture-aksjen er blant Obligo Investment Managements favoritter. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Mer fokus på bærekraftige investeringer vil tvinge seg frem i forbindelse med EUs nye klassifiseringssystem, som trer i kraft i 2022, forteller forvalter Jens–Morten Wembstad i Obligo Investment Management.

– Det nye systemet vil medføre at enorme mengder kapital vil flyttes fra lite bærekraftige selskaper med brune kontantstrømmer til miljø- og bærekraftige selskaper med grønne kontantstrømmer.

Wembstad påpeker at mange typer institusjonelle investorer ønsker eller påkreves å vise samfunnsansvar, samt redusere klimarisiko og investere i tråd med Parisavtalen.

Han tror blant andre Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind vil tjene på det nye klassifiseringssystemet.

Neppe noen renteøkning

Ut over klimatemaet, tror Wembstad at en snarlig coronavaksine vil skape forventninger om bedre økonomiske forhold og dermed styrke sykliske aksjer som SASSAS NOK og Yara International  .

– Pandemien har dessuten ført til en enorm gjeldsoppbygging, noe som innebærer at vi neppe får noen betydelig renteøkning med det første, fortsetter forvalteren.

– Nettopp lave renter og lav vekst favoriserer selskaper med forutsigbare kontantstrømmer og stabile utbytter, for eksempel innen infrastruktur.

Her anbefaler Wembstad unoterte infrastrukturfond, som gir høy grad av diversifisering.

– De ligger an til å gi god risikojustert avkastning over tid, hevder han.

FOKUSERER PÅ BÆREKRAFT: Forvalter Jens-Morten Wembstad i Obligo Investment Management. Foto: Obligo Investment Management
Pandemien har...ført til en enorm gjeldsoppbygging...
Jens-Morten Wembstad, Obligo Investment Management

Høy etterspørselsvekst

Videre forventer forvalteren en lys fremtid for landbasert oppdrett.

– Endrede forbrukspreferanser fra rødt kjøtt til fisk er en megatrend og burde bidra til stabil og høy etterspørselsvekst for oppdrettsfisk, forklarer han.

– Sjøbasert oppdrett har imidlertid noen egenskaper som kan utfordre økosystemer og det biologiske mangfoldet, så det er grunn til å anta at investorer vil bli mer interessert i landbasert oppdrett. 

Wembstads favoritt i segmentet er Merkur-noterte Andfjord Salmon.

Selskapet har utviklet et konsept med gjennomstrømning av sjøvann, noe som skal gi bedre vekstforhold for fisken.

Oppdrettsanlegget på Andøya har i fase I og II konsesjon til å produsere opp til 12.500 tonn laks årlig. Ferdigstillelse av reguleringsprosesser og fremtidige utvidelser kan øke produksjonsvolumet med ytterligere 77.000 tonn.

– Selskapet er godt posisjonert til å kapitalisere på den globale miljømessige megatrenden, utdyper han.

Anbefalinger

+ Aker Carbon Capture

+ Aker Offshore Wind

+ Yara International

+ SAS

+ Unoterte infrastrukturfond

+ Andfjord Salmon

– Selskaper med høye klimautslipp

børsintervju
jens-morten wembstad
obligo
sas
yara international
andfjord salmon
Aker Carbon Capture
Aker Offshore Wind
Nyheter
Børs
Børsintervju
Aksjeanalyse