Tid i markedet er viktigst

Glem kortsiktige kursbevegelser og fokuser heller på en håndfull faktorer som har gitt solid avkastning over tid, råder Nils-Odd Tønnevold.

HØY FORVENTET AVKASTNING: Partner Nils-Odd Tønnevold i Connectum Capital Management tror SMB-segmentet over tid vil gi bedre avkastning enn store selskaper. Bildet er fra en skofabrikk i Kina. Foto: Bloomberg
Børsintervju

– Den første oppgangen fra børsbunnen i mars var dominert av de amerikanske FAANG-aksjene, men i det siste har også små verdiselskap og vekstmarkeder gjort det bra, konstaterer partner Nils-Odd Tønnevold i den uavhengige investeringsrådgiveren Connectum Capital Management.

– Det ville være storartet om denne brede gjeninnhentingen fortsetter, men den seneste tidens utvikling gir oss liten pekepinn om hva vi kan forvente på kort sikt.

Tønnevold regner derimot med at «time in the market» nok en gang vil gi bedre avkastning enn «timing of the market».

UAVHENGIG INVESTERINGSRÅDGIVER: Partner Nils–Odd Tønnevold i Connectum Capital Management. Foto: Nils H. Reinertsen
...i det siste har også små verdiselskap og vekstmarkeder gjort det bra
Nils-Odd Tønnevold, Connectum Capital Management

Trenger lange tidsserier

Av samme grunn unngår Connectum-partneren antagelser om at verdiaksjer i de kommende ukene eller månedene vil slå vekstaksjer.

– Å tillegge en faktor større vekt enn en annen i det korte bildet kan gi skuffende resultater, og data fra lengre tidsserier trengs for å kunne ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, forklarer han.

– Vi anbefaler bred, planmessig diversifisering, inkludert eksponering mot særskilte faktorer basert på vitenskapelig dokumenterte fakta, ikke innfallsmetoden.

Mer spesifikt har små– og mellomstore selskaper over flere tiår gitt høyere avkastning enn store selskaper, samtidig som lavt prisede aksjer har danket ut de med høye multipler.

Lønnsom og «grønn»

– Det finnes per dags dato ikke nok dokumentasjon for å kunne fastslå om grønne aksjer som kategori gir bedre avkastning enn aksjer generelt, fortsetter Tønnevold.

– Imidlertid er det mulig å kombinere lønnsomhet med bærekraftig investering, så lenge det gjøres riktig.

Investeringsrådgiveren påpeker videre at det krever tålmodighet og disiplin å identifisere og utnytte systematiske kilder til meravkastning.

– Det er kanskje derfor mange profesjonelle og private investorer ikke får full uttelling fra det? undrer han.

Glem enkeltaksjer!

Generelt fraråder Connectum investering i enkeltaksjer.

– Det finnes bedre og mer effektive måter å investere på, for å få høyest mulig risikojustert avkastning etter kostnader, sier Tønnevold.

– Vi anbefaler at kapitalen fordeles på aksje-, eiendoms- og obligasjonsfond, samt bankinnskudd, på en måte som stemmer overens med den enkeltes behov, mål og forutsetninger.

Tønnevold liker heller ikke det han kaller «innfallsmetoden» eller «glasskulemetoden».

– Å ta kortsiktige «veddemål» på enkelte selskaper, bransjer eller geografiske områder, basert på antagelser om fremtiden, er ikke en investeringsstrategi, men gambling og spekulasjon, og det vil vi fraråde, utdyper han.

– Slikt passer bare for de som søker spenning og ikke har noe imot å tape formuen eller gi bort mye penger til meglere og andre i form av transaksjonskostnader og gebyrer.

Anbefalinger

Faktorfond med fokus på bærekraft og:

– SMB–aksjer

– verdiaksjer

Obligasjonsfond

Eiendomsindeksfond

børsintervju
connectum
nils-odd tønnevold
grønne aksjer
smb
verdi
faktorfond
faang
Nyheter
Børs
Børsintervju
Aksjeanalyse